Tiskalnika M3250, MS622

Varnostne informacije

Konvencije

Izjave o izdelku

Seznanite se s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Izbiranje mesta za tiskalnik

Konfiguracije tiskalnika

Priključitev kablov

Uporaba nadzorne plošče

Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

Tiskanje strani z omrežnimi nastavitvami

Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu

Uporaba začetnega zaslona

Prilagajanje začetnega zaslona

Uporaba prilagoditve zaslona

Konfiguriranje nastavitev varčevanja

Uporaba podpore za stranke

Uporaba generatorja kod QR

Nastavitev kvot za napravo

Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector

Upravljanje zaznamkov

Upravljanje stikov

Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Vklop glasovnega vodenja

Krmarjenje po zaslonu s potezami

Omogočanje načina povečave

Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih številk

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste papirja

Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja

Nalaganje na pladnje

Nalaganje v večnamenski podajalnik

Povezovanje pladnjev

Držalo za papir

Podprte velikosti papirja

Podprte vrste papirja

Podprte teže papirja

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje s pogona Flash

Podprti bliskovni pogoni in vrste datotek

Konfiguracija zaupnih opravil

Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector

Tiskanje seznama vzorcev pisav

Tiskanje seznama imenikov

Preklic opravila tiskanja

Razumevanje menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava

Natisni

Papir

Pogon USB

Omrežje/vrata

Varnost

Poročila

Pomoč

Odpravljanje težav

Tiskanje strani z nastavitvami menija

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika

Šifriranje trdega diska tiskalnika

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Izjava o obstojnosti

Vzdrževanje tiskalnika

Nastavitev e-poštnih opozoril

Prilagajanje privzete glasnosti slušalk

Omrežje

Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows)

Čiščenje tiskalnika

Naročanje delov in potrošnega materiala

Zamenjava delov in potrošnega materiala

Premikanje tiskalnika

Varčevanje z energijo in papirjem

Recikliranje

Odpravljanje zastojev

Preprečevanje zastojev

Prepoznavanje mest zastojev

Zastoj papirja v vratcih A

Zastoj papirja v zadnjih vratcih

Zastoj papirja v standardnem predalu

Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje

Zastoj papirja na pladnjih

Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku

Odpravljanje težav

Težave z omrežno povezavo

Težave s strojno opremo

Težave s potrošnim materialom

Težave pri podajanju papirja

Težave pri tiskanju

Vzpostavitev stika s podporo strankam

Nadgradnja in selitev

Strojna oprema

Programska oprema

Vdelana programska oprema

Obvestila

Informacije o izdelku

Obvestilo o izdaji

Blagovne znamke

Obvestila o licenciranju

Zvočne emisije

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Odlaganje izdelka

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Poraba energije

Regulativna obvestila za brezžične izdelke

Obvestilo o modularnih komponentah

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Obvestilo o radijskih motnjah