Skrivarna M3250, MS622

Säkerhetsinformation

Skrivsätt

Information om produkten

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Ansluta kablar

Använda kontrollpanelen

Så här används statusarna på strömknappen och indikatorlampan

Skriva ut sidan för nätverksinställningar

Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn

Använda startskärmen

Anpassa startskärmen

Använda Anpassning av visning

Konfigurera ekoinställningar

Använda kundsupport

Använda QR-kodgenerator

Konfigurera enhetskvoter

Skapa en Cloud Connector-profil

Hantera bokmärken

Hantera kontakter

Konfigurera och använda tillgänglighetsfunktionerna

Aktivera röstvägledning

Navigera på skärmen med hjälp av gester

Aktivera förstoringsläge

Justera talhastigheten för röstvägledning

Använda tangentbordet på skärmen

Aktivera talade lösenord och pin-koder

Fylla på papper och specialmedia

Ställa in pappersstorlek och papperstyp

Konfigurera universella pappersinställningar

Fylla på i magasin

Ladda universalarkmataren

Länka magasin

Pappersstöd

Pappersstorlekar som kan användas

Papperstyper som kan användas

Pappersvikter som kan användas

Skriva ut

Skriva ut från en dator

Skriva ut från en mobil enhet

Skriva ut från flashenhet

Flashenheter och filtyper som stöds

Konfigurera konfidentiella jobb

Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

Skriva ut från en Cloud Connector-profil

Skriva ut en teckensnittslista

Skriva ut en kataloglista

Avbryta utskriftsjobb

Förstå skrivarmenyerna

Menyöversikt

Enhet

Skriv ut

Papper

USB-enhet

Nätverk/portar

Säkerhet

Rapporter

Hjälp

Felsökning

Skriva ut en sida med menyinställningar

Säkra skrivaren

Lokalisera säkerhetsplats

Radera skrivarminnet

Rensa skrivarens hårddisk

Kryptera skrivarens hårddisk

Återställa fabriksinställningar

Flyktighetsredogörelse

Underhålla skrivaren

Ställa in e-postaviseringar

Justera standardvolym för hörlurar

Nätverk

Konfigurera seriell utskrift (endast Windows)

Rengöra skrivaren

Beställa delar och förbrukningsmaterial

Byta ut delar och förbrukningsartiklar

Flytta skrivaren

Spara energi och papper

Återvinning

Åtgärda pappersstopp

Undvika pappersstopp

Hitta var papper har fastnat

Pappersstopp i lucka A

Pappersstopp i efterbehandlarens bakre lucka

Pappersstopp i standardfacket

Pappersstopp i enheten för dubbelsidig utskrift

Pappersstopp i fack

Pappersstopp i universalarkmataren

Felsökning

Problem med nätverksanslutningen

Problem med maskinvarutillval

Problem med förbrukningsmaterial

Pappersmatningsproblem

Utskriftsproblem

Kontakta kundsupport

Uppgradera och migrera

Maskinvara

Programvara

Fast programvara

Information

Produktinformation

Om utgåvan

Varumärken

Licensinformation

Bullerniåver

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Meddelande om laser

Strömförbrukning

Information om regler för trådlösa produkter

Information om modulära komponenter

Exponering för RF-strålning

EU-regler

EU-regler

Om radiostörningar