Paperi-valikko

Oletuslähde-valikko

Käytettävä kohde

Toiminto

Oletuslähde

Lokero [x]

Monikäyttösyöttöaukko1

Käsinsyöttölaite2

Käsinsyöttö

Kirjekuoren käsinsyöttö

Kaikkien tulostustöiden oletuspaperilähteen määrittäminen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Lokero 1 (vakiolokero).
 • Paperi-valikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Monikäyttösyöttöaukko ja Käsinsyöttölaite-vaihtoehdot näkyvät valikossa.
 • Jos kahdessa alustassa käytetään samankokoista ja -lajista paperia ja kummankin alustan asetukset ovat samat, laite yhdistää alustat automaattisesti. Kun yksi lokero on tyhjä, tulostustyö jatkuu tulostusmateriaalin yhdistetystä lokerosta.

Paperikoko/-laji -valikko

Valinta

Toiminto

Lokeron [x] koko

A4

A5

A6

JIS-B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Statement

Universal

7 3/4 kirjekuori

9-kirjekuori 

10-kirjekuori 

DL-kirjekuori 

C5-kirjekuori 

B5-kirjekuori 

Muu kirjekuori

Määritä kuhunkin lokeroon lisätyn paperin koko.

Huomautuksia:

 • Letter on Yhdysvalloissa oletusasetus. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia ja kummankin alustan asetukset ovat samat, alustat yhdistetään automaattisesti. Myös monisyöttölaitteet saatetaan yhdistää. Kun yksi lokero on tyhjä, tulostustyö jatkuu tulostusmateriaalin yhdistetystä lokerosta.
 • Vain lokero 1 ja monikäyttösyöttöaukko tukevat A6-paperikokoa.
Lokeron [x] laji

Tavallinen paperi

Korttipohja

Piirtoheitinkalvo

Uusiopaperi

Tarra-arkit

Sido

Kirjekuori

Painava kirjekuori

Kirjepaperi

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Painava paperi

Karkea/puuvilla

Mukautettu laji [x]

Kuhunkin lokeroon lisätyn paperilajin määrittäminen.

Huomautuksia:

 • Tavallinen paperi on lokeron 1 oletusasetus. Mukautettu laji [x] on kaikkien muiden lokeroiden oletusasetus.
 • Jos käyttäjän määrittämä nimi on käytettävissä, se näkyy Mukautettu laji [x] -tekstin sijasta.
 • Tässä valikkokohdassa voit määrittää automaattisen lokeroiden yhdistämisen.
Monisyötön koko

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Statement

Universal

7 3/4 kirjekuori

9-kirjekuori 

10-kirjekuori 

DL-kirjekuori 

C5-kirjekuori 

B5-kirjekuori 

Muu kirjekuori

Määritä monikäyttösyöttöaukkoon asetetun paperin koko.

Huomautuksia:

 • Letter on Yhdysvalloissa oletusasetus. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Paperi-valikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Monisyötön koko näkyy valikkona.
 • Monisyöttölaite ei tunnista paperikokoa automaattisesti. Määritä paperikoon arvo.
Monisyötön laji

Tavallinen paperi

Korttipohja

Piirtoheitinkalvo

Uusiopaperi

Tarra-arkit

Sido

Kirjekuori

Painava kirjekuori

Kirjepaperi

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Painava paperi

Karkea/puuvilla

Mukautettu laji [x]

Määritä monisyöttölaitteeseen asetetun paperin laji.

Huomautuksia:

 • Tavallinen paperi on oletusarvo.
 • Paperi-valikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Monisyötön laji näkyy valikkona.
Käsinsyötön paperikoko

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Statement

Universal

Määritä käsin syötetyn paperin koko.

Huomautus: Letter on Yhdysvalloissa oletusasetus. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

Käsinsyötön paperilaji

Tavallinen paperi

Korttipohja

Piirtoheitinkalvo

Uusiopaperi

Tarra-arkit

Sido

Kirjepaperi

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Painava paperi

Karkea/puuvilla

Mukautettu laji [x]

Määritä manuaalisesti lisättävän paperin laji.

Huomautuksia:

 • Tavallinen paperi on oletusarvo.
 • Paperi-valikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Käsinsyötön paperilaji näkyy valikkona.
Käsinsyötön kirjekuoren koko

7 3/4 kirjekuori

9-kirjekuori 

10-kirjekuori 

DL-kirjekuori 

C5-kirjekuori 

B5-kirjekuori 

Muu kirjekuori

Määritä manuaalisesti lisättävän kirjekuoren koko.

Huomautus: 10 Envelope on Yhdysvalloissa oletusasetus. DL-kirjekuori on kansainvälinen oletusasetus.

Käsinsyötön kirjekuoren laji

Kirjekuori

Painava kirjekuori

Mukautettu laji [x]

Määritä manuaalisesti lisättävän kirjekuoren laji.

Huomautus: Oletusasetus on Kirjekuori.


Monisyötön asetus -valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Määritä MT

Kasetti

Manuaalinen

Ensimmäinen

Määritä, milloin tulostin valitsee monikäyttösyöttöaukkoon lisätyn paperin.

Huomautuksia:

 • Kasetti on oletusarvo. Kasetti-asetuksella monikäyttösyöttöaukko määritetään automaattiseksi paperilähteeksi.
 • Kun Manuaalinen-vaihtoehto valitaan, monikäyttösyöttöaukkoa voidaan käyttää ainoastaan manuaalisesti syötettyjen tulostustöiden yhteydessä.
 • Ensimmäinen-asetuksella monikäyttösyöttöaukko määritetään ensisijaiseksi paperilähteeksi.

Korvaava paperikoko -valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Korvaava paperikoko

Ei käytössä

Statement/A5

Letter/A4

Koko luettelo

Korvaa määritetty paperikoko, jos haluttu paperikoko ei ole käytettävissä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Koko luettelo. Kaikki saatavilla olevat korvaavat koot ovat sallittuja.
 • Ei käytössä -asetus osoittaa, että paperikokoja ei korvata.
 • Korvaavan koon asettaminen sallii tulostustyön jatkamisen niin, että näyttöön ei tule ilmoitusta paperin vaihtamisesta.

Paperin laatu -valikko

Valinta

Toiminto

Tavallinen laatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun tavallisen paperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kartonkilaatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun kartongin suhteellinen laatu.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Nämä vaihtoehdot näkyvät ainoastaan, jos kartonkia tuetaan.
Kalvolaatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon lisättyjen kalvojen suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Uusiopaperin laatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun uusiopaperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Tarralaatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon lisättyjen tarrojen suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Muovitarrojen laatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon lisättyjen vinyylitarrojen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kovapaperilaatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun kovapaperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Karkea.

Kirjekuorilaatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon lisättyjen kirjekuorten suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Karkea kirjekuorilaatu

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun karkean kirjekuorilaadun suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Karkea.

Kirjelomakelaatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon lisätyn kirjepaperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Esipainettu laatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun esipainetun paperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Värillinen laatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun värillisen paperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kevyt laatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun kevyen paperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Painava laatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun painavan paperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Karkea/Puuvillalaatu

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon lisätyn karkean paperin tai puuvillapaperin laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Karkea.

Mukautettu [x] laatu

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Rough (Karkea)

Määritä tiettyyn lokeroon asetetun mukautetun paperin suhteellinen laatu.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.


Paperin paino -valikko

Valinta

Toiminto

Tavallisen paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn tavallisen paperin suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kartongin paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn kartongin suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kalvon paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisättyjen piirtoheitinkalvojen suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Uusiopaperin paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn uusiopaperin suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Tarrojen paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn tarramateriaalin suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Muovitarrojen paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisättyjen muovitarrojen suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kovapaperin paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn kovapaperin suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kirjekuoren paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisättyjen kirjekuorien suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Karkean kirjekuorilaadun paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisättyjen karkeiden kirjekuorien suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kirjelomakkeen paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn kirjelomakkeen suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Esipainetun paperin paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn esipainetun paperin suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Värillisen paperin paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn värillisen paperin suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kevyen paperin paino

Merkkivalo

Määritä, että lisätyn paperin paino on kevyt.

Painavan paperin paino

Painava

Määritä, että lisätyn paperin paino on painava.

Karkea/Puuvillan paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn karkean paperin tai puuvillapaperin suhteellinen paino.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Mukautetun [x] paino

Merkkivalo

Normaali

Painava

Määritä lisätyn mukautetun paperin suhteellinen paino.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Vaihtoehdot ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.

Paperin asettaminen -valikko

Valinta

Toiminto

Kartongin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Kartonki.

Uusiopaperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Uusiopaperi.

Tarrojen lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Tarrat.

Muovitarrojen lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Vinyylitarrat.

Kovapaperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Kovapaperi.

Kirjelomakkeiden lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Kirjepaperi.

Esipainetun lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Esipainettu.

Värillisen paperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Värillinen.

Kevyen lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Kevyt.

Painavan lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Painava.

Karkea/Puuvillalisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Karkea tai Puuvilla.

Mukautetun [x] lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää ja asettaa kaksipuolisen tulostuksen kaikille tulostustöille, joiden paperilajina on Mukautettu [x].

Huomautus: Mukautetun [x] lisäys on käytettävissä ainoastaan, jos mukautettua lajia tuetaan.


Custom Types (Mukautetut lajit) -valikko

Valinta

Tarkoitus

Mukautettu laji [x]

Paperi

Kartonki

Läpinäkyvyys

Karkea/puuvilla

Tarra-arkit

Kirjekuori

Liitä paperi- tai erikoismateriaalilaji mukautetun lajin [x] nimeen.

Huomautuksia:

 • Mukautettu laji [x] -kohdan oletusasetus on Paperi.
 • Valitun lokeron tai syöttölaitteen on tuettava erikoismateriaalia, jotta kyseisestä lähteestä voi tulostaa.
Uusiopaperi

Paperi

Kartonki

Läpinäkyvyys

Karkea/puuvilla

Tarra-arkit

Kirjekuori

Puuvilla

Määritä paperityyppi, kun uusiopaperiasetus on valittu muista valikoista.

Huomautuksia:

 • Paper (Paperi) on oletusarvo.
 • Valitun lokeron tai syöttöaukon on tuettava uusiopaperia, jotta kyseisestä lähteestä voi tulostaa.

Mukautetut nimet -valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Mukautettu nimi [x]

Määritä paperilajille mukautettu nimi. Kirjoittamasi nimi korvaa Mukautettu laji [x]) -nimen tulostimen valikoissa.


Mukautetut alustojen nimet -valikko

Valinta

Toiminto

Vakioalusta

Vakioalustan mukautetun nimen määrittäminen.

Alusta [x]

Määritä mukautettu nimi alustalle [x].


Universal-asetukset-valikko

Käytettävä kohde

Toiminto

Mittayksiköt

Tuumat

Millimetrit

Mittayksikköjen valinta.

Huomautuksia:

 • Yhdysvalloissa oletusasetus on Tuumat.
 • Millimetrit on kansainvälinen oletusasetus.
Pystysuunnan leveys

3–14,17 tuumaa

76–360 mm

Pystykuvan leveyden määrittäminen.

Huomautuksia:

 • Jos leveys ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua leveyttä.
 • Yhdysvalloissa oletusasetus on 8,5 tuumaa. Voit suurentaa leveyttä 0,01 tuuman askelin.
 • Kansainvälinen oletusasetus on 216 millimetriä. Voit suurentaa leveyttä yhden millimetrin askelin.
Pystysuunnan korkeus

3–14,17 tuumaa

76–360 mm

Pystykuvan korkeuden määrittäminen.

Huomautuksia:

 • Jos korkeus ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua korkeutta.
 • Yhdysvalloissa oletusasetus on 14 tuumaa. Voit suurentaa korkeutta 0,01 tuuman askelin.
 • Kansainvälinen oletusasetus on 356 millimetriä. Voit suurentaa korkeutta yhden millimetrin askelin.
Syöttösuunta

Lyhyt reuna

Pitkä reuna

Määrittele syöttösuunta, jos paperi voidaan asettaa kumpaankin suuntaan.

Huomautuksia:

 • Lyhyt reuna on oletusasetus.
 • Pitkä reuna näkyy ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin lokeron sallima enimmäisleveys.

Alustan asetus -valikko

Valinta

Toiminto

Luovutusalusta

Vakioalusta

Alusta [x]

Oletusalustan määrittäminen.

Huomautuksia:

 • Jos useilla alustoilla on sama nimi, nimi näkyy valikossa vain kerran.
 • Standard Bin (Vakioalusta) on oletusasetus.
Määr. vast.ot.al

Postilaatikko

Link (Yhdistä)

Postil. täynnä

Link Optional (Yhdis. alustat)

Type Assignment (Lajin määritys)

Alustojen määritysasetusten määrittäminen.

Huomautuksia:

 • Mailbox (Postilaatikko) on oletusarvo. Postilaatikko-asetuksella kutakin alustaa käsitellään erillisenä postilaatikkona.
 • Yhdistä-asetus määrittää kaikki käytettävissä olevat alustat yhdeksi suureksi alustaksi.
 • Postilaatikko täynnä -asetus määrittää jokaisen alustan erilliseksi postilaatikoksi.
 • Yhdistä alustat -asetus yhdistää kaikki käytettävissä olevat alustat vakioalustaa lukuun ottamatta ja se näkyy ainoastaan, kun laitteeseen on asennettu vähintään kaksi valinnaista alustaa.
 • Lajin määritys -asetus yhdistää kunkin paperilajin alustaan tai yhdistettyyn alustajoukkoon.
 • Samannimiset alustat yhdistetään automaattisesti, jos Yhdistä alustat -vaihtoehto ei ole valittuna.
Ylivuotoalusta

Vakioalusta

Alusta [x]

Määritä vaihtoehtoinen alusta, kun määritetty alusta on täynnä.

Huomautuksia:

 • Standard Bin (Vakioalusta) on oletusasetus.
 • Jos useilla alustoilla on sama nimi, nimi näkyy alustaluettelossa vain kerran.
 • [x]  voi olla mikä tahansa luku välillä 1–12, jos järjestelmään on asennettu vastaavat valinnaiset alustat.
Aseta laji/alust

Plain Paper Bin (Tav.pap. alusta)

Card Stock Bin (Kartonkialusta)

Transparency Bin (Kalvoalusta)

Uusiopaperin alusta

Labels Bin (Tarra-alusta)

Muovitarralokero

Bond Bin (Kovapaperin alusta)

Kirjekuorialusta

Alusta painaville kirjekuorille

Letterhead Bin (Kirjelom.alusta)

Preprinted Bin (Esip.pap. alusta)

Colored Bin (Väripaperin alusta)

Kevytpaperialusta

Alusta painavalle paperille

Karkea/Puuvillapaperialusta

Mukautettu [x] alusta

Valitse alusta kullekin tuetulle paperilajille.

Valitse kullekin lajille jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Ei käytössä

Vakioalusta

Alusta [x]

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • [x]  voi olla mikä tahansa luku välillä 1–12, jos järjestelmään on asennettu vastaavat valinnaiset alustat.
 • Jos useilla alustoilla on sama nimi, nimi näkyy alustaluettelossa vain kerran.