Suojaus-valikko

Muokkaa suojausmäärityksiä -valikko

Huomautus: Tämä valikko tulee näkyviin vain tietyissä kosketusnäytöllisissä tulostinmalleissa.

Valinta

Toiminto

Muokkaa varasalasanaa

Käytä varasalasanaa

 • Ei käytössä

 • Käytössä

Salasana

Luo varasalasana.

Huomautuksia:

 • Käytä varasalasanaa -tilan oletusasetuksena on Ei käytössä.
 • Tämä valikkokohta näkyy vain, kun varasalasana on olemassa.
Muokkaa moduuleita

Sisäiset tilit

NTLM

Yksinkertaisen Kerberoksen asetukset

Kerberos-asetukset

Active Directory

LDAP

LDAP+GSSAPI

Salasana

PIN-koodi

Muokkaa seuraavien kohteiden asetuksia: sisäiset tilit, NTLM, yksinkertainen Kerberos -asetukset, Kerberos-asetukset, Active Directory, LDAP, salasana ja PIN.

Muokkaa suojausmalleja

[käytettävissä olevien mallien luettelo]

Lisää suojausmalli tai muokkaa sitä.

Muokkaa käyttöoikeuksien hallintaa

Järjestelmänvalvojan valikot

Function Access (Toiminnon käyttö)

Hallinta

Ratkaisut

Peruuta työt laitteessa

Hallitse tulostimen valikoiden, laiteohjelmapäivitysten, arkiston töiden ja muiden käyttöpisteiden käyttöä.


Muut suojausasetukset -valikko

Valinta

Toiminto

Kirjautumisrajoitukset

Virheelliset kirjautumisyritykset

Kirjautumisvirheen aikaraja

Lukitusaika

Kirjautumisen aikakatkaisu

Etäkirjautumisen aikakatkaisu

Määritä tulostimen ohjauspaneelissa tehtyjen epäonnistuneiden kirjautumisyritysten määrä ja aika, ennen kuin laite lukitaan kaikilta käyttäjiltä.

Huomautuksia:

 • Virheelliset kirjautumisyritykset -kohdassa määritetään, kuinka monta virheellistä kirjautumisyritystä sallitaan, ennen kuin laite lukitaan. Asetuksen arvo voi olla 1–10. Oletusasetus on 3 yritystä.
 • Kirjautumisvirheen aikaraja -kohdassa määritetään ajanjakso, jonka kuluessa virheelliset kirjautumisyritykset sallitaan ennen laitteen lukitsemista. Asetuksen arvo voi olla 1–60 minuuttia. Oletusasetus on 5 minuuttia.
 • Lukitusaika-kohdassa määritetään, miten pitkäksi aikaa laite lukitaan, kun virheellisten kirjautumisten enimmäismäärä on ylittynyt. Asetuksen arvo voi olla 1–60 minuuttia. Oletusasetus on 5 minuuttia. Jos asetuksena on 1, tulostimessa ei käytetä lukitusaikaa.
 • Kirjautumisen aikakatkaisu -kohdassa määritetään, kuinka kauan tulostimen aloitusnäyttö pysyy valmiustilassa, ennen kuin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos. Asetuksen arvo voi olla 1–900 sekuntia. Oletusasetus on 30 sekuntia.
 • Etäkirjautumisen aikakatkaisu -kohdassa määritetään, kuinka kauan etäliittymä pysyy valmiustilassa, ennen kuin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos. Asetuksen arvo voi olla 1–120 sekuntia. Oletusasetus on 10 minuuttia.
Välivirtajohdon suojausnollaus

Ei vaikutusta

Käyttöoikeuksien hallinta="Ei suojausta"

Palauta oletussuojausasetukset

Muuta suojausasetusten arvoa

Huomautuksia:

 • Käyttöoikeuksien hallinta="Ei suojausta" -asetus säilyttää kaikki suojaustiedot, jotka käyttäjä on määrittänyt. Oletusasetus on Ei suojausta.
 • Ei vaikutusta tarkoittaa, että palautus ei vaikuta laitteen suojauskokoonpanoon.
 • “Palauta oletussuojausasetukset” poistaa kaikki käyttäjän määrittämät suojaustiedot ja määrittää jokaisen asetuksen oletusarvoksi Muut suojausasetukset -osiossa sekä paneelissa että Embedded Web Server -palvelimessa.
PIN-tunnuksen vähimmäispituus

1–16

Rajoittaa PIN-koodin pituutta.

Huomautus: Oletusasetus on 4.


Luottamuksellinen tulostus -valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Virheellinen maks. PIN

Ei käytössä

2–10

Määritä, miten monta kertaa väärä PIN voidaan antaa.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko näkyy ainoastaan, kun alustettu, toimiva tulostimen kiintolevy on asennettu.
 • Kun rajoitus on saavutettu, kyseisen käyttäjätunnuksen ja PIN-koodin tulostustyöt poistetaan.
Luottamuksellisen työn vanheneminen

Ei käytössä

1 tuntia

4 tuntia

24 tuntia

1 viikko

Määritä, miten kauan luottamuksellinen tulostustyö säilyy tulostimessa.

Huomautuksia:

 • Jos Luottamuksellisen työn vanheneminen -asetusta muutetaan, kun tulostimen RAM-muistissa tai kiintolevyllä on luottamuksellisia tulostustöitä, kyseisten tulostustöiden vanhenemisaikaa ei muuteta uuden oletusarvon mukaiseksi.
 • Jos tulostimesta katkaistaan virta, kaikki sen RAM-muistissa olevat luottamukselliset työt poistetaan.
Toista Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 tuntia

4 tuntia

24 tuntia

1 viikko

Aseta aika, kuinka kauan tulostin säilyttää tulostustöitä.

Varmenna Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 tuntia

4 tuntia

24 tuntia

1 viikko

Aseta aika, kuinka kauan tulostin säilyttää vahvistusta vaativia tulostustöitä.

Säilytä Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 tuntia

4 tuntia

24 tuntia

1 viikko

Aseta aika, kuinka kauan tulostin säilyttää myöhemmin suoritettavia tulostustöitä.


Pyyhi väliaikaiset datatiedostot -valikko

Pyyhi väliaikaiset datatiedostot -toiminto poistaa tulostimen kiintolevystä vain ne tulostustyötiedot, jotka eivät ole paraikaa tiedostojärjestelmän käytössä. Mitään tulostimen kiintolevyn pysyviä tietoja ei hävitetä. Tällaisia ovat esimerkiksi ladatut fontit, makrot ja pysäytetyt työt.

Huomautus: Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna.

Käytettävä kohde

Toiminto

Pyyhintätila

Automaattinen

Määritä väliaikaisten datatiedostojen pyyhkimistila.

Automaattinen

Kertapyyhintä

Monikertapyyhintä

Merkitse aiemman tulostustyön käyttämä levytila. Tässä menetelmässä tiedostojärjestelmä ei pysty käyttämään tätä levytilaa, ennen kuin se on tyhjennetty.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Kertapyyhintä.
 • Vain automaattisen pyyhinnän avulla käyttäjät voivat pyyhkiä väliaikaiset datatiedostot katkaisematta tulostimen virtaa pitkäksi ajaksi.
 • Erittäin luottamuksellisten tietojen pyyhkimiseen tulisi käyttää vain monikertapyyhintää.

Suojatarkistusloki-valikko

Valinta

Toiminto

Vie loki

Salli valtuutetun käyttäjän suorittama tarkistuslokin vienti.

Huomautuksia:

 • Tarkistuslokin vieminen tulostimen ohjauspaneelista edellyttää, että tulostimeen on liitetty Flash-asema.
 • Tarkistuslokin voi ladata Embedded Web Server -palvelimesta ja tallentaa tietokoneeseen.
Poista loki

Kyllä

Ei

Määritä, poistetaanko tarkistuslokit.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

Määritä loki

Ota tarkistus käyttöön

Kyllä

Ei

Ota etäloki käyttöön

Ei

Kyllä

Etälokiasetus

0–23

Lokiin kirjattavien tapahtumien vakavuus

0–7

Määritä, luodaanko tarkistuslokit ja miten ne luodaan.

Huomautuksia:

 • Ota tarkistus käyttöön -toiminnolla määritetään, tallennetaanko tapahtumat suojaustarkistuslokiin ja etä-syslogiin. No (Ei) on oletusarvo.
 • Ota etä-syslog käyttöön -toiminnolla määritetään, lähetetäänkö lokit etäpalvelimeen. No (Ei) on oletusarvo.
 • Etä-syslog-asetuksella määritetään arvo, jonka perusteella lokit lähetetään etä-syslog-palvelimeen. 4 on oletusasetus.
 • Kun Suojatarkistusloki-toiminto on valittu käyttöön, kunkin tapahtuman vakavuusarvo kirjataan. 4 on oletusasetus.

Päiväyksen ja ajan asettaminen

Valinta

Toiminto

Current Date and Time (Nykyinen päiväys ja aika)

Näytä tulostimen nykyiset päivämäärä- ja aika-asetukset.

Aseta päivä ja aika manuaalisesti

Aseta päivämäärä ja aika.

Huomautus: Päiväys/aika on muotoa VVVV-KK-PP TT:MM:SS.

Time Zone (Aikavyöhyke)

Valitse aikavyöhyke.

Huomautus: GMT (Lokero 1) on oletusasetus.

Noudata kesäaikaa automaattisesti

Käytössä

Ei käytössä

Ota tulostimessa käyttöön kesäajan alkamis- ja päättymisaika Aikavyöhyke-asetuksen mukaisesti.

Huomautus: Käytössä on tehdasasetus ja käyttää kesä-/talviaikaa aikavyöhykeasetusten mukaisesti.

Salli NTP (verkkoaikatoiminto)

Käytössä

Ei käytössä

Salli verkkoaikatoiminto, joka synkronoi verkossa olevien laitteiden kellot.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.