Urządzenia wielofunkcyjne MB2650, MX622, XM3250

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje dotyczące produktu

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Podłączanie kabli

Korzystanie z panelu sterowania

Odczytywanie wskazań przycisku zasilania i kontrolki

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Korzystanie z ekranu głównego

Dostosowywanie ekranu głównego

Obsługiwane aplikacje

Konfiguracja aplikacji Kopiowanie kart

Tworzenie skrótu

Korzystanie z funkcji Dostosowywanie wyświetlacza

Konfigurowanie ustawień oszczędnych

Korzystanie z aplikacji Wsparcie klienta

Korzystanie z aplikacji Generator kodów QR

Konfigurowanie Centrum skanowania

Konfigurowanie aplikacji Limity urządzenia

Tworzenie profilu Cloud Connector

Zarządzanie zakładkami

Zarządzanie kontaktami

Konfiguracja i używanie funkcji dostępności

Włączanie trybu powiększania

Aktywowanie prowadzenia głosowego

Obsługa ekranu za pomocą gestów

Dostosowywanie tempa mowy w prowadzeniu głosowym

Używanie klawiatury ekranowej

Włączanie funkcji wypowiadania haseł lub osobistych numerów identyfikacyjnych

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobników

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie zasobników

Podpórka papieru

Obsługiwane rozmiary papieru

Obsługiwane typy papieru

Obsługiwane gramatury papieru

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Konfiguracja poufnych zadań

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie za pomocą profilu Cloud Connector

Drukowanie listy wzorców czcionek

Drukowanie listy katalogów

Anulowanie zadania drukowania

Kopiowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na papierze firmowym

Kopiowanie obu stron arkusza papieru

Zmniejszanie lub powiększanie kopii

Sortowanie kopii

Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami

Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu

Tworzenie skrótu kopiowania

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Konfigurowanie ustawień protokołu SMTP poczty e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail

Tworzenie skrótu e-mail

Faksowanie

Konfigurowanie drukarki w celu faksowania

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Wysyłanie faksu

Planowanie faksu

Tworzenie skrótu do miejsca docelowego dla faksów

Zmiana rozdzielczości faksu

Dostosowywanie intensywności faksu

Drukowanie dziennika faksów

Blokowanie niepożądanych faksów

Wstrzymywanie faksów

Przekazywanie faksów

Skanowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Skanowanie do komputera

Skanowanie do serwera FTP

Skanowanie do folderu sieciowego

Tworzenie skrótu do FTP

Skanowanie na dysk flash

Skanowanie do profilu Cloud Connector

Opis menu drukarki

Mapa menu

Urządzenie

Drukowanie

Papier

Kopiowanie

Faksowanie

E-mail

FTP

Napęd USB

Sieć/porty

Bezpieczeństwo

Raporty

Pomoc

Rozwiązywanie problemów

Drukowanie strony ustawień menu

Zabezpieczanie drukarki

Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń

Czyszczenie pamięci drukarki

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Szyfrowanie dysku twardego drukarki

Przywracanie ustawień fabrycznych

Informacje o ulotności pamięci

Przegląd drukarki

Regulowanie głośności głośnika

Sieć

Czyszczenie części drukarki

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Oszczędzanie energii i papieru

Recykling

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

Zacięcie papieru w drzwiczkach A

Zacięcie papieru w obszarze tylnych drzwiczek

Zacięcie papieru w pojemniku standardowym

Zacięcie papieru w module drukowania dwustronnego

Zacięcie papieru w zasobnikach

Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów

Zacięcie papieru w module wykańczającym

Zacięcie zszywacza w module wykańczającym

Rozwiązywanie problemów

Problemy z jakością wydruku

Problemy z drukowaniem

Problemy z połączeniem sieciowym

Problem z opcjami sprzętowymi

Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

Problemy z podawaniem papieru

problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail

Problemy z faksowaniem

Problemy ze skanowaniem

Kontakt z obsługą klienta

Usprawnienia i przenoszenie

Sprzęt

Oprogramowanie

Oprogramowanie sprzętowe

Uwagi

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Oświadczenia dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wyrzucanie produktów

Dyrektywa UE w sprawie baterii

Zwrot kaset firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Zużycie energii

Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Uwagi dotyczące składnika modułowego

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych