Multifuncţionale laser MB2650, MX622, XM3250

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Declaraţii privind produsul

Aflaţi despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Găsirea numărului de serie al imprimantei

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configuraţii imprimantă

Ataşarea cablurilor

Utilizare panou de comandă

Înţelegerea stării butonului de alimentare şi a indicatorului luminos

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de pornire

Utilizarea ecranului de început

Particularizarea ecranului de început

Aplicaţii acceptate

Setare Card Copy

Crearea unei comenzi rapide

Utilizarea funcţiei Particularizarea afişării

Configurarea Setărilor economice şi ecologice

Cum se utilizează Asistenţa pentru clienţi

Cum se utilizează Generatorul de coduri QR

Configurarea Centru de scanare

Configurarea aplicaţiei Cote dispozitiv

Crearea unui profil Cloud Connector

Gestionarea marcajelor

Gestionarea contactelor

Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea modului Mărire

Activarea ghidării vocale

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

Utilizarea tastaturii de pe afişaj

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvilor

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea tăvilor

Suport pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Tipuri de hârtie acceptate

Greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe o unitate flash

Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate

Configurarea lucrărilor de imprimare confidenţiale

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi

Tipărirea unei liste de directoare

Anularea unei operaţii de tipărire

Copierea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Realizarea de copii

Copierea fotografiilor

Copierea pe hârtie cu antet

Copierea pe ambele feţe ale hârtiei

Micşorarea sau mărirea copiilor

Asamblarea copiilor

Inserarea colilor de separare între copii

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

E-mailul

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Trimiterea unui e-mail

Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică

Faxul

Configurarea imprimantei pentru fax

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Trimiterea unui fax

Programarea unui fax

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinaţie de fax

Schimbarea rezoluţiei faxului

Ajustarea întunecimii faxului

Imprimarea unui jurnal de fax

Blocarea faxurilor nesolicitate

Păstrarea faxurilor

Redirecţionarea unui fax

Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Scanarea către un computer

Scanarea pe un server FTP

Scanare cu trimitere într-un folder din reţea

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

Scanarea către o unitate flash

Scanarea într-un profil Cloud Connector

Despre meniurile imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv

Imprimare

Hârtie

Copiere

Fax

Poştă electronică

FTP

Unitate USB

Reţea/Porturi

Securitate

Rapoarte

Ajutor

Rezolvarea problemelor

Imprimarea paginii de setări meniuri

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Ştergerea memoriei imprimantei

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Criptarea hard discului imprimantei

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Declaraţie privind volatilitatea

Întreţinerea imprimantei

Reglarea volumului difuzorului

Lucrul în reţea

Curăţarea componentelor imprimantei

Comandarea pieselor şi consumabilelor

Înlocuirea pieselor şi consumabilelor

Mutarea imprimantei

Economisirea de energie şi hârtie

Reciclarea

Eliminarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Identificarea locaţiilor blocajelor

Blocaj hârtie în uşa A

Blocaj de hârtie la uşa din spate

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

Blocaj hârtie în tăvi

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

Blocaj de hârtie în finisor

Blocaj capse în finisor

Rezolvarea problemelor

Probleme legate de calitatea imprimării

Probleme de imprimare

Probleme de conectare la reţea

Probleme legate de opţiunile hardware

Probleme cu consumabilele

Probleme cu alimentarea de hârtie

Probleme cu e-mailul

Probleme la expedierea faxurilor

Probleme de scanare

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Actualizarea şi migrarea

Hardware

Software

Firmware

Note

Informaţii despre produs

Note referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

Dezafectarea produsului

Directiva UE privind bateriile

Returnarea cartuşelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Notificare de sensibilitate statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Consumul de energie

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicaţii

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Notificare privind componentele modulare

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Notă cu privire la interferenţele radio