לוגו

מדפסות רב-תכליתיות MB2770‏, MX721‏, MX722‏, MX725‏, XM5365‏, XM5370

מדריך למשתמש

דצמבר 2018

סוג(י) מכונות:

7464

דגמים:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836