Pravila označavanja

Napomena: Napomena označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

Upozorenje: Upozorenje označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Naznačava rizik od ozljede.
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Naznačava rizik od strujnog udara.
ikona za oprez zbog vruće površine OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.
ikona za oprez zbog opasnosti od prevrtanja OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Naznačava opasnost od nagnječenja.
ikona za oprez zbog opasnosti od prignječenja OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA: Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.
ikona opreza za rotirajuća krila ventilatora OPREZ - ROTIRAJUĆA KRILA VENTILATORA: Naznačava rizik od posjekotina izazvanih rotirajućim krilima ventilatora.