Uključivanje glasovnog navođenja

S upravljačke ploče

  1. Pritisnite tipku 5 i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.

  2. Odaberite U redu.

S tipkovnice

  1. Pritisnite tipku 5 i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.

  2. Pritisnite Tab kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb U redu, a zatim pritisnite Enter.

Napomene: