Upravljanje kontaktima

Dodavanje kontakata

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. Pritisnite Adresar.

 3. Iz odjeljka Kontakti dodajte kontakt.

  Napomena: Kontakt možete dodijeliti jednoj ili više grupa.
 4. Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.

 5. Primijenite izmjene.

Dodavanje grupa

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. Pritisnite Adresar.

 3. Iz odjeljka Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

  Napomena: Grupi možete dodijeliti jedan ili više kontakata.
 4. Primijenite izmjene.

Uređivanje kontakata ili grupa

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. Pritisnite Adresar.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • U odjeljku Kontakti pritisnite ime kontakta i zatim uredite informacije.

  • U odjeljku Grupe kontakata pritisnite naziv grupe i zatim uredite informacije.

 4. Primijenite izmjene.

Brisanje kontakata ili grupa

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. Pritisnite Adresar.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • U odjeljku Kontakti odaberite kontakt koji želite izbrisati.

  • U odjeljku Grupe kontakata odaberite naziv grupe koju želite izbrisati.