Prilagođavanje glasnoće zvučnika

Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

Glasnoća zvučnika vratit će se na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije, nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije ili nakon ponovnog pokretanja.

 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Uređaj > Preference > Zvučne povratne informacije

 2. Odaberite glasnoću.

Napomena: Ako omogućite tihi način rada, zvučna upozorenja bit će isključena.

Konfiguriranje postavki zvučnika faksa

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje analognog faksa > Postavke zvučnika.

 2. Učinite sljedeće:

  • Način rada zvučnika postavite na Uvijek uključeno.

  • Glasnoću zvučnika postavite na Visoka.

  • Aktivirajte glasnoću zvona.