Priključivanje kabela

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.
 

Koristite

Opis

1

Utičnica kabela za napajanje

Povezivanje pisača s ispravno uzemljenom električnom utičnicom.

2

USB priključak na pisaču

Povežite pisač s računalom.

3

Ethernet priključak

Povežite pisač s mrežom.

4

USB priključak

Priključite tipkovnicu ili kompatibilni opcijski dodatak.

Napomena: Ovaj je priključak dostupan samo kod određenih modela pisača.

5

LINE priključak

Povezivanje pisača s aktivnom telefonskom linijom putem standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtra, VoIP adaptera ili nekog drugog adaptera koji omogućuje pristup telefonskoj liniji radi slanja i primanja faksova.