Hardver

Dostupne interne opcije

Pristupanje ploči kontrolera

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.
 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Pomoću odvijača s plosnatom glavom otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.
 4. Instalirajte bilo koju podržanu internu opciju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju.

 5. Zatvorite pristupni poklopac.

 6. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
 7. Uključite pisač.

Postavljanje memorijske kartice

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.
 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Pomoću odvijača s plosnatom glavom otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.
 4. Raspakirajte memorijsku karticu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati kontakte uz rub kartice.
 5. Umećite memorijsku karticu dok ne čujete da je sjela na mjesto.

 6. Zatvorite pristupni poklopac.

 7. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
 8. Uključite pisač.

Postavljanje opcionalne kartice

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.
 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Pomoću odvijača s plosnatom glavom otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak.
 4. Raspakirajte opcionalnu karticu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati kontakte uz rub kartice.
 5. Karticu gurnite na mjesto.

  Napomena: Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.
  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.
 6. Zatvorite pristupni poklopac.

 7. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
 8. Uključite pisač.

Postavljanje tvrdog diska pisača

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.
 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Pomoću odvijača s plosnatom glavom otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.
 4. Raspakirajte tvrdi disk.

 5. Pričvrstite tvrdi disk, a zatim kabel za povezivanje tvrdog diska priključite u ploču kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati niti pritiskati središte tvrdog diska.
 6. Zatvorite pristupni poklopac.

 7. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
 8. Uključite pisač.

Internal solutions port (ISP) – postavljanje

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.
 1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

 2. Pomoću odvijača s plosnatom glavom otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.
 3. Raspakirajte komplet za internal solutions port (ISP).

  ISP komplet i dodatna oprema

  1

  ISP

  2

  Nosač za montiranje

  3

  Vijci


 4. Ako je potrebno, izvadite tvrdi disk pisača.

 5. Umećite nosač u ploču dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

  Postavljanje plastičnog nosača za montiranje
 6. Pričvrstite ISP na nosač.

 7. Ako je potrebno, pričvrstite tvrdi disk na ISP.

  1. Uklonite nosač tvrdog diska.

  2. Povežite tvrdi disk s ISP-om.

   Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati niti pritiskati središte tvrdog diska.
 8. Zatvorite pristupni poklopac.

 9. Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Postavljanje odlagača za 250 ili 550 listova

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.
ikona za oprez zbog opasnosti od prevrtanja OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Raspakirajte opcionalni odlagač, a zatim uklonite materijal pakiranja.

  Napomena: Ako su opcionalni odlagači već postavljeni, odvojite ih od pisača prije njegovog podizanja. Nemojte pokušavati istovremeno podizati pisač i odlagače.
 4. Poravnajte pisač s opcionalnim odlagačem i zatim spuštajte pisač dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.
 5. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
 6. Uključite pisač.

Dodajte odlagač u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje.

Postavljanje odlagača za 2100 listova

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.
ikona za oprez zbog opasnosti od prevrtanja OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Raspakirajte odlagač i zatim uklonite materijal pakiranja.

  Napomena: Ako su opcionalni odlagači već postavljeni, odvojite ih od pisača prije njegovog podizanja. Nemojte pokušavati istovremeno podizati pisač i odlagače.
 4. Postavite odlagač na postolje s kotačima.

  Napomena: Provjerite jesu li kotačići postolja blokirani.
  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ako je masa odlagača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.
 5. Poravnajte pisač s odlagačem i zatim spuštajte pisač dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.
 6. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
 7. Uključite pisač.

Dodajte odlagač u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje.