Čišćenje dijelova pisača

Čišćenje pisača

ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

Napomene:

 1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

 2. Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.

 3. Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.

 4. Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

  Napomene:

  • Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.
  • Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.
 5. Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

  standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Čišćenje skenera

 1. Otvorite poklopac skenera.

 2. Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:

  • Staklo ADF-a

  • Staklena podloga ADF-a

  • Staklo skenera

  • Staklena podloga skenera

 3. Otvorite vratašca E.

 4. Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:

  • Staklena podloga ADF-a u vratašcima E

  • Staklo ADF-a u vratašcima E

 5. Zatvorite vratašca E, a zatim zatvorite poklopac skenera.