Konfiguriranje povjerljivih zadataka

 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisivanja

 2. Konfigurirajte postavke.

  Opcija

  Opis

  Maks. broj nevaljanih PIN-ova

  Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.

  Napomena: Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se.

  Istek povjerljivog zadatka

  Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.

  Napomena: Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se ručno aktiviraju ili izbrišu.

  Istek ponavljajućeg zadatka

  Postavite vrijeme isteka za zadatke ispisivanja s ponavljanjem.

  Napomena: Zadaci ispisivanja s ponavljanjem pohranjeni su u memoriji pisača radi ponovnog ispisivanja.

  Istek zadatka s provjerom

  Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije prije ispisivanja preostalih kopija.

  Napomena: U slučaju zadataka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija.

  Istek zadatka rezervacije

  Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja.

  Napomena: Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa.

  Prenošenje svih zadataka u red čekanja

  Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.

  Zadrži duplicirane dokumente

  Postavite pisač za ispisivanje svih dokumenata istog naziva datoteke.