Konfiguriranje ekopostavki

  1. Na početnom zaslonu dodirnite Ekopostavke.

  2. Konfigurirajte postavke ekološkog načina rada ili zakažite način rada za uštedu energije.

  3. Primijenite izmjene.