Umrežavanje

Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom

Upotreba upravljačke ploče
 1. Na početnom zaslonu odaberite:

  Postavke > Mreža/priključci > Bežično

 2. Odaberite Postavljanje na ploči pisača i zatim slijedite upute na zaslonu.

 3. Napomena: Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu tijekom početnog postavljanja prikazat će se Wi-Fi mreža.
Upotreba aplikacije Lexmark Mobile Assistant
 1. U ovisnosti o svom mobilnom uređaju, preuzmite aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz internetske trgovine Google Play ili App Store.

 2. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Postavljanje pomoću mobilne aplikacije > Nastaviti za ID pisača

 3. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite odredbe upotrebe.

 4. Dajte dopuštenja.

 5. Dodirnite Pokreni postavke za Wi-Fi, a zatim odaberite pisač.

 6. Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite svoje vjerodajnice.

 7. Dodirnite Dovrši postavke za Wi-Fi.

Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

Upotreba metode pritiska gumba
 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba

 2. Slijedite upute na zaslonu.

Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)
 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Početak PIN metode

 2. Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.

 3. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 4. Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.

 5. Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

Izmjena postavki priključka pisača nakon instaliranja ISP-a

Napomene:

Za korisnike sustava Windows
 1. Otvorite mapu pisača.

 2. U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.

 3. Konfigurirajte priključak na popisu.

 4. Ažurirajte IP adresu.

 5. Primijenite izmjene.

Za korisnike računala Macintosh
 1. Iz značajke System Preferences (Preference sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite + > IP.

 2. Unesite IP adresu u adresno polje.

 3. Primijenite izmjene.

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreže/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža.

 2. Slijedite upute na zaslonu.