Kopiranje

Zadane vrijednosti za kopiranje

Stavka izbornika

Opis

Vrsta sadržaja

Tekst

Tekst/fotografija*

Fotografija

Grafika

Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.

Izvor sadržaja

Crno-bijeli laser*

Laserski u boji

Tintni

Fotografija/film

Časopis

Novine

Tiskarski stroj

Drugo

Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.

Obostrano (dupleks)

1-strano u 1-strano*

1-strano u 2-strano

2-strano u 1-strano

2-strano u 2-strano

Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta.

Razdjelne stranice

Ništa*

Između kopija

Između zadataka

Između stranica

Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.

Izvor razdjelne stranice

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.

Stranica po strani

Isključeno*

2 okomite stranice

4 okomite stranice

2 vodoravne stranice

4 vodoravne stranice

Odredite koliko će se slika stranice ispisati po strani lista papira.

Ispisuj rubove stranice

Isključeno*

Uključeno

Postavite rub oko svake slike prilikom ispisivanja više stranica na jednoj stranici.

Razvrstavanje

Isključeno [1,1,1,2,2,2]

Uključeno [1,2,1,2,1,2]*

Ispišite više kopija u nizu.

Format za postavku "Kopiraj iz"

[Popis formata papira]

Postavite format papira originalnog dokumenta.

Napomene:

  • U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.
  • Ova stavka izbornika može se razlikovati ovisno o modelu pisača.
Izvor za postavku "Kopiraj iz"

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Automatska prilagodba veličine

Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.

Zatamnjenost

-4 do 4 (0*)

Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.

Broj kopija

1 – 9999 (1*)

Navedite broj kopija.

Zaglavlje/podnožje

Gore lijevo

Gore u sredini

Gore desno

Dolje lijevo

Dolje u sredini

Dolje desno

Postavite zaglavlje ili podnožje na ispis.

Dodatni sloj

Povjerljivo

Kopiranje

Nacrt

Hitno

Prilagođeno

Isključeno*

Odredite dodatni sloj s tekstom koji će se ispisati na svakoj stranici zadatka kopiranja.

Prilagođeni dodatni sloj

Unesite tekst prilagođenog dodatnog sloja.


Napredno ispisivanje

Stavka izbornika

Opis

Zanemarivanje boja

Ništa*

Crvena

Zelena

Plava

Zadani prag za crvenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za zelenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za plavu

0 – 255 (128*)

Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.

Kontrast

Najprikladnije za sadržaj*

0

1

2

3

4

5

Odredite kontrast ispisa.

Uklanjanje pozadine

Prepoznavanje pozadine

Razina

Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici.

Napomena: Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.

Automatsko centriranje

Isključeno*

Uključeno

Poravnajte sadržaj na sredini stranice.

Zrcalna slika

Isključeno*

Uključeno

Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.

Negativ slike

Isključeno*

Uključeno

Izradite negativ slike originalnog dokumenta.

Pojedinosti u sjeni

-4 do 4 (0*)

Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.

Skeniraj od ruba do ruba

Isključeno*

Uključeno

Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.

Oštrina

1 – 5 (3*)

Prilagodite oštrinu skenirane slike.


Administrativne kontrole

Stavka izbornika

Opis

Razdjelnici prozirnih medija

Isključeno

Uključeno*

Umetnite praznu stranicu između prozirnih medija.

Dopusti prioritetne kopije

Isključeno

Uključeno*

Prekinite zadatak ispisivanja kako biste kopirali stranicu ili dokument.

Prilagođeno skeniranje

Isključeno*

Uključeno

Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.

Omogući spremanje u obliku prečaca

Isključeno

Uključeno*

Spremite prilagođene postavke kopiranja u obliku prečaca.

Kopija za uzorak

Ispišite probnu kopiju.