Kopiranje na obje strane papira

  1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu dodirnite Kopiranje > Postavljanje papira.

  3. Podesite postavke.

  4. Kopirajte dokument.