Kopiranje fotografija

  1. Postavite fotografiju na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu odaberite:

    Kopiranje > Sadržaj > Vrsta sadržaja > Fotografija

  3. U izborniku Izvor sadržaja odaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.

  4. Kopirajte fotografiju.