Kopiranje na papir sa zaglavljem

  1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu odaberite Kopiranje, a zatim navedite veličinu originalnog dokumenta.

  3. Dodirnite Kopiraj u, a zatim odaberite odlagač koji sadrži posebni medij.

    Ako posebne medije ulažete u ulagač za razne medije, odaberite:

    Ulagač za razne medije > te odaberite veličinu posebnog medija > Papir sa zaglavljem

  4. Pošaljite zadatak kopiranja.