Upravljanje knjižnim oznakama

Izrada prečaca

Upotrebljavajte oznake za ispisivanje često upotrebljavanim dokumenata pohranjenih na poslužiteljima ili na internetu.

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. Pritisnite Postavljanje knjižne oznake > Dodaj knjižnu oznaku, a nakon toga upišite jedinstveni naziv knjižne oznake.

 3. Odaberite vrstu protokola adrese, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Za HTTP i HTTPS upišite URL koji želite označiti.

  • Za HTTPS svakako koristite naziv glavnog računala umjesto IP adrese. Na primjer, utipkajte myWebsite.com/sample.pdf umjesto unosa 123.123.123.123/sample.pdf. Pazite da naziv glavnog računala odgovara vrijednosti Uobičajeni naziv (CN) u certifikatu poslužitelja. Više informacija o dobivanju CN vrijednosti u certifikatu poslužitelja potražite u informacijama pomoći za web-preglednik.

  • Za FTP upišite FTP adresu. Ne primjer, myServer/myDirectory. Unesite FTP ulaz. Ulaz 21 zadani je ulaz za slanje naredbi.

  • Za SMB upišite adresu mrežne mape. Na primjer, myServer/myShare/myFile.pdf. Upišite naziv mrežne domene.

  • Ako je potrebno, odaberite Vrsta provjere autentičnosti za FTP i SMB.

  Kako biste ograničili pristup oznaci, unesite PIN.

  Napomena: Aplikacija podržava sljedeće vrste datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML web-stranice. Druge vrste datoteka kao što su DOCX i XLXS podržane su kod nekih modela pisača.
 4. Pritisnite Spremi.

Napomena: Za upravljanje knjižnim oznakama pritisnite Postavljanje knjižne oznake.

Izrađivanje mapa

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. Pritisnite Postavljanje knjižne oznake > Dodaj mapu, a nakon toga upišite jedinstveni naziv mape.

  Napomena: Kako biste ograničili pristup mapi, unesite PIN.
 3. Pritisnite Spremi.

Napomene: