Stvaranje prečaca za e-poštu

Napomena: Za izradu prečaca možda će vam trebati administratorska prava.
  1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

    Napomene:

  2. Pritisnite Prečaci > Dodaj prečac.

  3. U izborniku Vrsta prečaca odaberite E-pošta, a zatim konfigurirajte postavke.

  4. Primijenite izmjene.