E-pošta

Postavljanje e-pošte

Stavka izbornika

Opis

Primarni SMTP pristupnik

Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte.

Priključak primarnog SMTP pristupnika

1 – 65 535 (25*)

Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja.

Sekundarni SMTP pristupnik

Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja.

Priključak sekundarnog SMTP pristupnika

1 – 65 535 (25*)

Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj.

SMTP – prekoračenje vremena

5 – 30 sekundi (30*)

Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori.

Adresa za odgovor

Odredite adresu za odgovor u e-pošti.

Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor

Uključeno*

Isključeno

Uvijek koristite zadanu adresu za odgovor na SMTP poslužitelju.

Koristi SSL/TLS

Onemogućeno*

Dogovori

Obavezno

Odredite hoće li se e-pošta slati koristeći šifriranu vezu.

Zatraži pouzdani certifikat

Isključeno

Uključeno*

Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju.

Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja

Provjera autentičnosti nije potrebna*

Prijava / Obično

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj.

E-pošta pokrenuta od strane uređaja

Ništa*

Koristi SMTP vjerodajnice uređaja

Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja.

E-pošta pokrenuta od strane korisnika

Ništa*

Koristi SMTP vjerodajnice uređaja

Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju

Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju

Upit za korisnika

Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika.

Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory

Isključeno

Uključeno*

Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem.

Korisnički id za uređaj

Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem.

Lozinka za uređaj
PODRUČJE Kerberos 5

Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti.

NTLM domena

Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM.

Onemogućite pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen"

Isključeno*

Uključeno

Sakrijte poruku o pogrešci "SMTP poslužitelj nije postavljen".


Zadane postavke e-pošte

Stavka izbornika

Opis

Predmet

Odredite predmet i poruku e-pošte.

Poruka
Naziv datoteke

Odredite naziv datoteke skenirane slike.

Format

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

TXT (.txt)

RTF (.rtf)

DOC (.docx)

Odredite format datoteke za skeniranu sliku.

Globalne postavke OCR-a

Prepoznavanje jezika

Automatska rotacija

Uklanjanje šuma

Poboljšanje automatskog kontrasta

Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.

Postavke za PDF

Verzija PDF-a

1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

Arhivska verzija

A-1a*

A-1b

Visoka kompresija

Isključeno*

Uključeno

Zaštita

Isključeno*

Uključeno

Mogućnost pretraživanja

Isključeno*

Uključeno

Arhivski (PDF/A)

Isključeno*

Uključeno

Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.

Vrsta sadržaja

Tekst

Tekst/fotografija*

Fotografija

Grafika

Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.

Izvor sadržaja

Crno-bijeli laser*

Laserski u boji

Tintni

Fotografija/film

Časopis

Novine

Tiskarski stroj

Drugo

Poboljšajte rezultate na temelju originalnog dokumenta.

Boja

Crno-bijelo

Siva

U boji*

Automatski

Odredite boju prilikom skeniranja slike.

Razlučivost

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Postavite razlučivost skenirane slike.

Zatamnjenost

-4 do 4 (0*)

Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.

Originalni format

[Popis formata papira]

Postavite format papira originalnog dokumenta.

Napomena: Postavka Razne veličine tvornički je zadana postavka.

Strane

Isključeno*

Dugi rub

Kratki rub

Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.


Napredno ispisivanje

Stavka izbornika

Opis

Ravnoteža boja

-4 do 4 (0*)

Prilagodite količinu tonera koji se koristi za svaku boju.

Zanemarivanje boja

Zanemarivanje boja

Ništa*

Crvena

Zelena

Plava

Zadani prag za crvenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za zelenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za plavu

0 – 255 (128*)

Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.

Automatsko otkrivanje boja

Osjetljivost za boje

1 – 9 (5*)

Osjetljivost za područja

1 – 9 (5*)

Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz originalnog dokumenta.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.

JPEG kvaliteta

Najbolje za sadržaj*

5 – 95

Postavite kvalitetu skenirane slike formata JPEG.

Napomene:

  • 5 smanjuje veličinu datoteke, ali slabi kvalitetu slike.
  • 95 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku.
Kontrast

Najbolje za sadržaj*

0

1

2

3

4

5

Odredite kontrast ispisa.

Uklanjanje pozadine

Prepoznavanje pozadine

Utemeljeno na sadržaju*

Fiksno

Razina

-4 do 4 (0*)

Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici.

Napomena: Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.

Zrcalna slika

Isključeno*

Uključeno

Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.

Negativ slike

Isključeno*

Uključeno

Izradite negativ slike originalnog dokumenta.

Pojedinosti u sjeni

-4 do 4 (0*)

Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.

Skeniraj od ruba do ruba

Isključeno*

Uključeno

Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.

Oštrina

1 – 5 (3*)

Prilagodite oštrinu skenirane slike.

Temperatura

-4 do 4 (0*)

Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.

Prazne stranice

Uklanjanje prazne stranice

Osjetljivost za prazne stranice

Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.


Administrativne kontrole

Stavka izbornika

Opis

Maksimalna veličina e-pošte

0 – 65 535 (0*)

Postavite najveću veličinu datoteke za svaku poruku e-pošte.

Poruka o pogrešnoj veličini

Odredite poruku o pogrešci koju će pisač slati kada poruka e-pošte premaši dopuštenu veličinu datoteke.

Napomena: Možete unijeti do 1024 znaka.

Ograničenje odredišta

Ograničite slanje e-pošte samo na određeni popis naziva domene.

Napomena: Za razdvajanje domena koristite zareze.

Pošalji mi kopiju

Nikada se ne prikazuje*

Uključeno prema zadanoj postavci

Isključeno prema zadanoj postavci

Uvijek uključeno

Pošaljite kopiju poruke e-pošte sebi.

Ograniči primatelje e-pošte

Isključeno*

Uključeno

Ograničite broj primatelja e-pošte.

Koristi cc:/bcc:

Isključeno*

Uključeno

Omogućite kopiju i slijepu kopiju u porukama e-pošte.

Koristi višestranični TIFF

Uključeno*

Isključeno

Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.

Kompresija TIFF datoteka

LZW*

JPEG

Postavite opciju kompresije za TIFF datoteke.

Tekst po zadanom

5 – 95 (75*)

Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.

Tekst/fotografija po zadanom

5 – 95 (75*)

Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj slici.

Fotografija po zadanom

5 – 95 (50*)

Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.

Dubina u bitovima za e-poštu

1 bit

8 bita*

Omogućite način rada Tekst/fotografija kako bi veličine datoteka bile manje koristeći 1-bitnu sliku.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Siva.

Zapisnik prijenosa

Ispiši zapisnik*

Nemoj ispisivati zapisnik

Ispisuj samo u slučaju pogreške

Ispišite zapisnik za uspješne prijenose e-pošte.

Izvor papira za zapisnik

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Odredite izvor papira za zapisnike ispisivanja.

Prilagođeno skeniranje

Isključeno*

Uključeno

Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

Pretpregled skena

Isključeno

Uključeno*

Prikažite pretpregled skena na zaslonu.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Omogući spremanje u obliku prečaca

Isključeno

Uključeno*

Spremite adrese e-pošte kao prečace.

Napomena: Kada je postavljena opcija Isključeno, gumb Spremi kao prečac ne prikazuje se na zaslonu odredišta e-pošte.

Slike u e-pošti poslane kao

Privitak*

Web-veza

Odredite način slanja slika u e-pošti.

Ponovo postavi informacije e-pošte nakon slanja

Isključeno

Uključeno*

Vratite zadane informacije e-pošte nakon slanja.


Postavljanje web-veza

Stavka izbornika

Opis

Poslužitelj

Postavite pisač da pošalje poruku e-pošte kao web-vezu.

Prijava
Lozinka
Putanja
Naziv datoteke
Web-veza