Programske datoteke

Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke za jednu aplikaciju ili više njih.

  Za jednu aplikaciju
  1. U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite Aplikacije > aplikaciju koju želite > Konfiguriraj.

  2. Pritisnite Izvoz ili Uvoz.

  Za više aplikacija
  1. U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite Izvoz konfiguracije ili Uvoz konfiguracije.

  2. Slijedite upute na zaslonu.

Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

 1. U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite Postavke > Uređaj > Ažuriranje programskih datoteka.

 2. Potražite odgovarajuću flash datoteku.

 3. Primijenite izmjene.