Faksiranje

Način rada faksiranja

Stavka izbornika

Opis

Način rada faksiranja

Analogno*

Poslužitelj za faks

Onemogućeno

Odaberite način rada faksiranja.


Postavljanje analognog faks-uređaja

Općenite postavke faksa

Stavka izbornika

Opis

Naziv faks-uređaja

Identificirajte svoj faks-uređaj.

Broj faksa

Identificirajte svoj broj faksa.

ID faksa

Naziv faks-uređaja

Broj faksa*

Obavijestite primatelje faksa o nazivu svog faks-uređaja i broju faksa.

Omogući ručno faksiranje

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač na ručno faksiranje.

Napomene:

 • Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je Prijenos faksa postavljen na T.38 ili G711.
 • Ova stavka izbornika zahtijeva linijski razdjelnik i telefon.
 • Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksiranja i biranje broja faksa.
 • Kako biste prešli izravno na ručno faksiranje, dodirnite # i 0 na tipkovnici.
Upotreba memorije

Sve primljeno

Većinu primljenoga

Jednako*

Većinu poslanoga

Sve poslano

Postavite dio interne memorije pisača koji će se dodijeliti faksiranju.

Napomena: Ova stavka izbornika sprječava stanja međumemorije i neuspjele faksove.

Otkaži faksove

Omogući*

Nemoj dopustiti

Otkažite odlazne faksove prije nego što se prenesu ili otkažite dolazne faksove prije nego što se dovrši njihovo ispisivanje.

ID pozivatelja

Isključeno

Uključeno*

Zamjensko

Prikazat će se telefonski broj pošiljatelja faksa.

Maskiranje broja faksa

Isključeno*

Slijeva

Zdesna

Navedite format maskiranja odlaznog broja faksa.

Broj znamenki za maskiranje

0 – 58 (0*)

Navedite broj znamenki za maskiranje u broju odlaznog faksa.

Omogući otkrivanje povezane linije

Isključeno

Uključeno*

Utvrdite je li telefonska linija povezana s pisačem.

Napomene:

 • Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.
 • Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je Prijenos faksa postavljen na T.38.
Omogući otkrivanje linije u pogrešnoj utičnici

Isključeno*

Uključeno

Utvrdite je li telefonska linija povezana s odgovarajućim priključkom na pisaču.

Napomene:

 • Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.
 • Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je Prijenos faksa postavljen na T.38.
Omogući podršku kad je u upotrebi dodatni telefon

Isključeno

Uključeno*

Utvrdite koristi li telefonsku liniju drugi uređaj kao što je drugi telefon na istoj liniji.

Napomene:

 • Ova stavka izbornika stalno se prati nakon uključivanja pisača.
 • Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je Prijenos faksa postavljen na T.38.
Optimiziraj kompatibilnost faksa

Konfigurirajte funkciju faksa pisača za optimalnu kompatibilnost s drugim faks-uređajima.


Postavke za slanje faksova

Stavka izbornika

Opis

Razlučivost

Standardna*

Fina

Superfina

Ultrafina

Postavite razlučivost skenirane slike.

Napomena: Veća razlučivost povećava vrijeme prijenosa faksa i zahtijeva više memorije.

Originalni format

[Popis formata papira]

Navedite format originalnog dokumenta.

Napomena: U SAD-u je opcija Razne veličine tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

Navedite orijentaciju originalnog dokumenta.

Strane

Isključeno*

Dugi rub

Kratki rub

Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.

Vrsta sadržaja

Tekst*

Tekst/fotografija

Fotografija

Grafika

Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.

Izvor sadržaja

Crno-bijeli laser*

Laserski u boji

Tintni

Fotografija/film

Časopis

Novine

Tiskarski stroj

Drugo

Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.

Zatamnjenost

-4 do 4 (0*)

Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.

Iza PABX-a

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da bira broj faksa bez čekanja prepoznavanja tona biranja.

Napomena: Private Automated Branch Exchange (PABX) telefonska je mreža koja omogućuje jedan pristupni broj za pružanje više linija vanjskim pozivateljima.

Način rada s biranjem

Tonski*

Pulsni

Navedite način rada s biranjem za dolazne ili odlazne faksove.


Napredno ispisivanje

Stavka izbornika

Opis

Ravnoteža boja

-4 do 4 (0*)

Prilagodite količinu tonera za svaku boju.

Zanemarivanje boja

Ništa*

Crvena

Zelena

Plava

Zadani prag za crvenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za zelenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za plavu

0 – 255 (128*)

Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.

Kontrast

Najprikladnije za sadržaj*

0

1

2

3

4

5

Prilagodite kontrast ispisa.

Uklanjanje pozadine

Prepoznavanje pozadine

Utemeljeno na sadržaju*

Fiksno

Razina

-4 do 4 (0*)

Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici.

Napomena: Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.

Zrcalna slika

Isključeno*

Uključeno

Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.

Negativ slike

Isključeno*

Uključeno

Izradite negativ slike originalnog dokumenta.

Pojedinosti u sjeni

-4 do 4 (0*)

Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.

Skeniraj od ruba do ruba

Isključeno*

Uključeno

Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.

Oštrina

1 – 5 (3*)

Prilagodite oštrinu skenirane slike.

Temperatura

-4 do 4 (0*)

Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.


Administrativne kontrole

Stavka izbornika

Opis

Automatsko ponovno biranje

0 – 9 (5*)

Prilagodite broj pokušaja ponovnog biranja na temelju razina aktivnosti faks-uređaja primatelja.

Učestalost ponovnog biranja

1 – 200 minuta (3*)

Povećajte vrijeme između pokušaja ponovnog biranja kako biste povećali šansu za uspješno slanje faksa.

Omogući ECM

Isključeno

Uključeno*

Aktivirajte način rada s ispravljanjem pogrešaka (ECM) za zadatke faksiranja.

Napomena: ECM prepoznajte i ispravlja pogreške u postupku prijenosa faksa uzrokovane smetnjama telefonske linije i slabim signalom.

Omogući skeniranja faksova

Isključeno

Uključeno*

Faksom pošaljite dokumente koji su skenirani na pisaču.

Upravljački program na faks-uređaj

Isključeno

Uključeno*

Omogućite upravljačkom programu za ispisivanje slanje faksa.

Omogući spremanje u obliku prečaca

Isključeno

Uključeno*

Spremite brojeve faksa u obliku prečaca na pisaču.

Maks. brzina

33600*

14400

9600

4800

2400

Postavite maksimalnu brzinu za slanje faksa.

Prilagođeno skeniranje

Isključeno*

Uključeno

Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

Pretpregled skena

Isključeno*

Uključeno

Omogućite prikaz skena na zaslonu.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

Omogući skeniranje faksova u boji

Isključeno prema zadanoj postavci*

Uključeno prema zadanoj postavci

Nikada nemoj koristiti

Uvijek koristi

Omogućite skenove u boji za faks.

Automatski pretvaraj faksove u boji u monokromatske

Isključeno

Uključeno*

Sve odlazne faksove u boji pretvorite u crno-bijele.

Potvrdi broj faksa

Isključeno*

Uključeno

Zatražite od korisnika da potvrdi broj faksa.

Predbroj

Postavite predbroj.

Pravila za predbrojeve

Pravilo za predbroj [x]

Uspostavite pravilo za predbroj.


Postavke za primanje faksova

Stavka izbornika

Opis

Zadatak faksiranja na čekanju

Ništa*

Toner

Toner i potrošni materijal

Uklonite iz reda za ispisivanje zadatke faksiranja koji zahtijevaju specifične nedostupne resurse.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Broj zvona prije javljanja

1 – 25 (3*)

Postavite broj zvona za dolazni faks.

Automatsko smanjenje

Isključeno

Uključeno*

Omogućite promjenu veličine dolaznog faksa sukladno stranici.

Izvor papira

Odlagač [x]

Ulagač za razne medije

Automatski*

Odredite izvor papira za ispisivanje dolaznog faksa.

Strane

Isključeno*

Uključeno

Ispisujte papir obostrano.

Razdjelne stranice

Ništa*

Prije zadatka

Poslije zadatka

Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.

Izvor razdjelne stranice

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.

Izlazni odjeljak

Standardni odjeljak

Odredite izlazni odjeljak za primljene faksove.

Podnožje faksa

Uključeno

Isključeno*

Ispišite informacije o prijenosu na dnu svake primljene stranice faksa.

Oznaka vremena na podnožju faksa

Primanje*

Ispisivanje

Ispišite oznaku vremena na dnu svake primljene stranice faksa.

Stavljanje faksova na čekanje

Način rada s faksovima na čekanju

Isključeno*

Uvijek uključeno

Ručno

Zakazano

Zadržite primljene faksove i spriječite njihovo ispisivanje dok se ne pošalju.


Administrativne kontrole

Stavka izbornika

Opis

Omogući primanje faksa

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač na primanje faksa.

Omogući ID pozivatelja

Isključeno

Uključeno*

Omogućite prikaz broja koji šalje dolazni faks.

Blokiranje bezimenih faksova

Isključeno*

Uključeno

Blokirajte dolazne faksove poslane s uređaja koji nemaju ID stanice ili ID faks-uređaja.

Popis zabranjenih faksova

Dodavanje zabranjenog faksa

Navedite telefonske brojeve koje želite blokirati.

Odgovaranje uključeno

Sva zvona*

Samo jedno zvono

Samo dva zvona

Samo tri zvona

Samo jedno ili dva zvona

Samo jedno ili tri zvona

Samo dva ili tri zvona

Postavite prepoznatljiv uzorak zvona za dolazni faks.

Automatsko javljanje

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač na automatsko primanje faksa.

Kôd za ručno javljanje

0 – 9 (9*)

Ručno unesite kôd na numeričkoj telefonskoj tipkovnici kako bi započelo primanje faksa.

Napomene:

 • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada pisač dijeli liniju s telefonom.
 • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada pisač postavite na ručno primanje faksova.
Prosljeđivanje faksova

Ispisivanje*

Ispiši i proslijedi

Proslijedi

Odredite način prosljeđivanja primljenog faksa.

Proslijedi primatelju

Odredište [x]

Vrsta

Broj prečaca

Odredite mjesto prosljeđivanja primljenog faksa.

Poruka e-pošte s potvrdom

Pošaljite poruku e-pošte s potvrdom kada se prosljeđivanje faksa uspješno izvrši.

Napomena: Poruka e-pošte šalje se samo prilikom prosljeđivanja na FTP ili na odredišta za mrežno dijeljenje.

Maks. brzina

33600*

14400

9600

4800

2400

Postavite maksimalnu brzinu prijenosa faksa.


Naslovna stranica faksa

Stavka izbornika

Opis

Naslovna stranica faksa

Isključeno prema zadanoj postavci*

Uključeno prema zadanoj postavci

Nikada nemoj koristiti

Uvijek koristi

Konfigurirajte postavke za naslovnu stranicu faksa.

Dodaj polje Prima

Isključeno*

Uključeno

Dodaj polje Šalje

Isključeno*

Uključeno

Šalje
Dodaj polje Poruka

Isključeno*

Uključeno

Poruka:
Dodaj logotip

Isključeno*

Uključeno

Dodaj Podnožje [x]

Isključeno*

Uključeno

Podnožje [x]

Postavke zapisnika faks-uređaja

Stavka izbornika

Opis

Zapisnik prijenosa

Ispiši zapisnik*

Nemoj ispisivati zapisnik

Ispisuj samo u slučaju pogreške

Ispišite zapisnik za uspješan prijenos faksa ili pogrešku prijenosa.

Zapisnik pogrešaka pri primanju

Bez ispisivanja*

Ispisivanje u slučaju pogreške

Ispišite zapisnik za neuspjelo primanje faksa.

Automatsko ispisivanje zapisnika

Uključeno*

Isključeno

Ispišite sve aktivnosti faksa.

Izvor papira za zapisnik

Odlagač [x] (1*)

Višenamjenski ulagač

Odredite izvor papira za zapisnike ispisivanja.

Prikaz zapisnika

Naziv udaljenog faks-uređaja*

Birani broj

Identificirajte pošiljatelja po nazivu ili broju udaljenog faks-uređaja.

Omogući zapisnik zadataka

Uključeno*

Isključeno

Prikažite sadržaj svih zadataka faksiranja.

Omogući zapisnik poziva

Uključeno*

Isključeno

Prikažite sažetak povijesti biranja faks-uređaja.

Izlazni odjeljak za zapisnike

Standardni odjeljak*

Odjeljak [x]

Odredite izlazni odjeljak za ispisane zapisnike.


Postavke zvučnika

Stavka izbornika

Opis

Način rada zvučnika

Uvijek isključeno

Uvijek uključeno

Uključeno do povezivanja*

Postavite način rada zvučnika faks-uređaja.

Glasnoća zvučnika

Niska*

Visoka

Prilagodite glasnoću zvučnika faks-uređaja.

Glasnoća zvona

Isključeno

Uključeno*

Omogućite glasnoću zvona.


Postavljanje poslužitelja za faks-uređaj

Općenite postavke faksa

Stavka izbornika

Opis

U format

Odredite primatelja faksa.

Napomena: Ako želite koristiti broj faksa, unesite znak ljestvi (#) ispred broja.

Adresa za odgovor

Odredite adresu za odgovor za slanje faksa.

Predmet

Odredite predmet i poruku faksa.

Poruka
Omogućavanje analognog prijema

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač na primanje analognih faksova.


Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje

Stavka izbornika

Opis

Primarni SMTP pristupnik

Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte.

Priključak primarnog SMTP pristupnika

1 – 65 535 (25*)

Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja.

Sekundarni SMTP pristupnik

Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja.

Priključak sekundarnog SMTP pristupnika

1 – 65 535 (25*)

Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj.

SMTP – prekoračenje vremena

5 – 30 (30*)

Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori.

Adresa za odgovor

Odredite adresu za odgovor za slanje faksa.

Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor

Isključeno

Uključeno*

Odredite SMTP adresu za odgovor za slanje faksa.

Koristi SSL/TLS

Onemogućeno*

Dogovori

Obavezno

Odredite hoće li se faks slati koristeći šifriranu vezu.

Zatraži pouzdani certifikat

Isključeno

Uključeno*

Odredite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju.

Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja

Provjera autentičnosti nije potrebna*

Prijava / Obično

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj.

E-pošta pokrenuta od strane uređaja

Ništa*

Koristi SMTP vjerodajnice uređaja

Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja.

E-pošta pokrenuta od strane korisnika

Ništa*

Koristi SMTP vjerodajnice uređaja

Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju

Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju

Upit za korisnika

Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika.

Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory

Isključeno

Uključeno*

Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem.

Korisnički id za uređaj

Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem.

Lozinka za uređaj
PODRUČJE Kerberos 5

Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti.

NTLM domena

Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM.

Onemogućite pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen"

Isključeno*

Uključeno

Sakrijte poruku o pogrešci "SMTP poslužitelj nije postavljen".


Postavke skeniranja poslužitelja za faksiranje

Stavka izbornika

Opis

Format slike

TIFF (.tif)

PDF (.pdf)*

XPS (.xps)

TXT (.txt)

RTF (.rtf)

DOCX (.docx)

Odredite format datoteke za skeniranu sliku.

Vrsta sadržaja

Tekst

Tekst/fotografija*

Fotografija

Grafika

Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.

Izvor sadržaja

Crno-bijeli laser

Laser u boji*

Tintni

Fotografija/film

Časopis

Novine

Tisak

Drugo

Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.

Razlučivost faksa

Standardna*

Fina

Superfina

Ultrafina

Postavite razlučivost faksa.

Zatamnjenost

1 – 9 (5*)

Postavite zatamnjenost ispisa.

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.

Originalni format

[Popis formata papira]

Postavite format papira originalnog dokumenta.

Napomene:

 • Razne veličine tvornički je zadana postavka u SAD-u. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.
 • Ova postavka može se razlikovati ovisno o modelu pisača.
Koristi višestranični TIFF

Isključeno

Uključeno*

Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.