USB pogon

Skeniranje flash pogona

Stavka izbornika

Opis

Format

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

Odredite format datoteke za skeniranu sliku.

Napomena: Postavke se mogu razlikovati ovisno o modelu pisača.

Globalne postavke OCR-a

Prepoznavanje jezika

Automatska rotacija

Uklanjanje šuma

Poboljšanje automatskog kontrasta

Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.

Postavke za PDF

Verzija PDF-a

1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

Arhivska verzija

A-1a*

A-1b

Zaštita

Isključeno*

Uključeno

Arhivski (PDF/A)

Isključeno*

Uključeno

Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.

Vrsta sadržaja

Tekst

Tekst/fotografija*

Grafika

Fotografija

Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.

Izvor sadržaja

Crno-bijeli laser

Laser u boji*

Tintni

Fotografija/film

Časopis

Novine

Tiskarski stroj

Drugo

Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.

Boja

Crno-bijelo

Siva

U boji*

Automatski

Odredite boju prilikom skeniranja slike.

Razlučivost

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Postavite razlučivost skenirane slike.

Zatamnjenost

1 – 9 (5*)

Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.

Originalni format

[Popis formata papira]

Postavite format papira originalnog dokumenta.

Napomene:

  • U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.
  • Ova stavka izbornika može se razlikovati ovisno o modelu pisača.
Strane

Isključeno*

Dugi rub

Kratki rub

Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.

Naziv datoteke

Odredite naziv datoteke skenirane slike.


Napredno ispisivanje

Stavka izbornika

Opis

Ravnoteža boja

Prilagodite količinu tonera za svaku boju.

Zanemarivanje boja

Zanemarivanje boja

Ništa*

Crvena

Zelena

Plava

Zadani prag za crvenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za zelenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za plavu

0 – 255 (128*)

Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.

Automatsko otkrivanje boja

Osjetljivost za boje

1 – 9 (5*)

Osjetljivost za područja

1 – 9 (5*)

Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz originalnog dokumenta.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.

JPEG kvaliteta

Najbolje za sadržaj*

5 – 95

Postavite kvalitetu slike formata JPEG.

Napomene:

  • 5 smanjuje veličinu datoteke, ali slabi kvalitetu slike.
  • 90 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku.
Kontrast

Najbolje za sadržaj*

0

1

2

3

4

5

Odredite kontrast ispisa.

Uklanjanje pozadine

Prepoznavanje pozadine

Utemeljeno na sadržaju*

Fiksno

Razina

-4 do 4 (0*)

Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici.

Napomena: Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.

Zrcalna slika

Isključeno*

Uključeno

Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.

Negativ slike

Isključeno*

Uključeno

Izradite negativ slike originalnog dokumenta.

Pojedinosti u sjeni

-4 do 4 (0*)

Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.

Skeniraj od ruba do ruba

Isključeno*

Uključeno

Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.

Oštrina

1 – 5 (3*)

Prilagodite oštrinu skenirane slike.

Temperatura

-4 do 4 (0*)

Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.

Prazne stranice

Uklanjanje prazne stranice

Osjetljivost za prazne stranice

Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.


Administrativne kontrole

Stavka izbornika

Opis

Tekst po zadanom

5 – 95 (75*)

Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.

Tekst/fotografija po zadanom

5 – 95 (75*)

Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj slici.

Fotografija po zadanom

5 – 95 (75*)

Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.

Koristi višestranični TIFF

Uključeno*

Isključeno

Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.

Kompresija TIFF datoteka

LZW*

JPEG

Postavite kompresiju za TIFF datoteke.

Dubina boje u bitovima pri skeniranju

1 bit

8 bita*

Omogućite način rada Tekst/fotografija kako bi veličine datoteka bile manje koristeći 1-bitnu sliku.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Siva.

Prilagođeno skeniranje

Isključeno*

Uključeno

Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

Pretpregled skena

Isključeno

Uključeno*

Omogućite prikaz skena na zaslonu.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.


Ispisivanje s flash pogona

Stavka izbornika

Opis

Broj kopija

1 – 9999 (1*)

Postavite broj kopija.

Izvor papira

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Ručno ulaganje papira

Ručno umetanje omotnica

Postavite izvor papira za zadatak ispisivanja.

Razvrstavanje

(1,1,1)(2,2,2)

(1,2,3)(1,2,3)*

Ispišite više kopija u nizu.

Strane

1-strano*

2-strano

Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.

Stil okretanja

Dugi rub*

Kratki rub

Odredite koja će se strana papira (dugi ili kratki rub) uvezivati prilikom obostranog ispisivanja.

Napomena: Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisanu informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka.

Stranica po strani

Isključeno*

[n] stranica po strani

Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.

Redoslijed stranica po strani

Vodoravno*

Obrnuto vodoravno

Obrnuto okomito

Okomito

Odredite položaj više slika kada se koristi opcija Stranica po strani.

Napomena: Položaj ovisi o broju slika stranica i orijentaciji stranica.

Orijentacija stranica po strani

Automatski*

Vodoravno

Okomito

Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kada se koristi opcija Stranica po strani.

Obrub za stranice po strani

Ništa*

Ispuna

Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi opcija Stranica po strani.

Razdjelne stranice

Isključeno*

Između kopija

Između zadataka

Između stranica

Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.

Izvor razdjelne stranice

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.

Napomena: Kako bi se prikazala opcija Višenamjenski ulagač, postavite opciju Konfiguracija sklopa za različite formate na Kaseta u izborniku Papir.

Prazne stranice

Nemoj ispisivati*

Ispisivanje

Odredite hoće li zadatak ispisivanja obuhvaćati ispisivanje praznih stranica.