FTP

Zadane postavke FTP-a

Stavka izbornika

Opis

Format

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

TXT (.txt)

RTF (.rtf)

DOCX (.docx)

Odredite format datoteke za skeniranu sliku.

Napomena: Stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu pisača.

Globalne postavke OCR-a

Prepoznavanje jezika

Automatska rotacija

Uklanjanje šuma

Poboljšanje automatskog kontrasta

Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.

Postavke za PDF

Verzija PDF-a

1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

Arhivska verzija

A-1a*

A-1b

Zaštita

Isključeno*

Uključeno

Arhivski (PDF/A)

Isključeno*

Uključeno

Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.

Vrsta sadržaja

Tekst

Tekst/fotografija*

Grafika

Fotografija

Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.

Izvor sadržaja

Crno-bijeli laser

Laser u boji*

Tintni

Fotografija/film

Časopis

Novine

Tiskarski stroj

Drugo

Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.

Boja

Crno-bijelo

Siva

U boji*

Automatski

Odredite boju prilikom skeniranja slike.

Razlučivost

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Postavite razlučivost skenirane slike.

Zatamnjenost

-4 do 4 (0*)

Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.

Originalni format

[Popis formata papira]

Postavite format papira originalnog dokumenta.

Napomene:

  • U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.
  • Stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu pisača.
Strane

Isključeno*

Dugi rub

Kratki rub

Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.

Naziv datoteke

Odredite naziv datoteke skenirane slike.


Napredno ispisivanje

Stavka izbornika

Opis

Ravnoteža boja

-4 do 4 (0*)

Prilagodite količinu tonera za svaku boju skena.

Zanemarivanje boja

Zanemarivanje boja

Ništa*

Crvena

Zelena

Plava

Zadani prag za crvenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za zelenu

0 – 255 (128*)

Zadani prag za plavu

0 – 255 (128*)

Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.

Automatsko otkrivanje boja

Osjetljivost za boje

1 – 9 (5*)

Osjetljivost za područja

1 – 9 (5*)

Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz originalnog dokumenta.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.

JPEG kvaliteta

Najbolje za sadržaj*

5 – 95

Postavite kvalitetu slike formata JPEG.

Napomene:

  • 5 smanjuje veličinu datoteke, ali slabi kvalitetu slike.
  • 90 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku.
Kontrast

Najbolje za sadržaj*

0

1

2

3

4

5

Odredite kontrast ispisa.

Uklanjanje pozadine

Prepoznavanje pozadine

Utemeljeno na sadržaju*

Fiksno

Razina

-4 do 4 (0*)

Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici.

Napomena: Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.

Zrcalna slika

Isključeno*

Uključeno

Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.

Negativ slike

Isključeno*

Uključeno

Izradite negativ slike originalnog dokumenta.

Pojedinosti u sjeni

-4 do 4 (0*)

Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.

Skeniraj od ruba do ruba

Isključeno*

Uključeno

Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.

Oštrina

1 – 5 (3*)

Prilagodite oštrinu skenirane slike.

Temperatura

-4 do 4 (0*)

Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.

Prazne stranice

Uklanjanje prazne stranice

Osjetljivost za prazne stranice

Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.


Administrativne kontrole

Stavka izbornika

Opis

Tekst po zadanom

5 – 95 (75*)

Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.

Tekst/fotografija po zadanom

5 – 95 (75*)

Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj slici.

Fotografija po zadanom

5 – 95 (50*)

Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.

Koristi višestranični TIFF

Uključeno*

Isključeno

Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.

Kompresija TIFF datoteka

LZW*

JPEG

Postavite opciju kompresije za TIFF datoteke.

Zapisnik prijenosa

Ispiši zapisnik*

Nemoj ispisivati zapisnik

Ispisuj samo u slučaju pogreške

Ispišite zapisnik za uspješne prijenose skena na FTP.

Izvor papira za zapisnik

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika za FTP.

Dubina u bitovima za FTP

1 bit

8 bita*

Omogućite način rada Tekst/fotografija kako bi veličine datoteka bile manje koristeći 1-bitnu sliku.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Siva.

Prilagođeno skeniranje

Isključeno*

Uključeno

Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

Pretpregled skena

Isključeno

Uključeno*

Omogućite prikaz skena na zaslonu.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

Omogući spremanje u obliku prečaca

Isključeno

Uključeno*

Spremite prilagođene postavke FTP-a u obliku prečaca.