Pomoć

Stavka izbornika

Opis

Ispisivanje svih uputa

Služi za ispis svih vodiča

Upute za povezivanje

Pruža informacije potrebne za lokalno povezivanje pisača (USB) i za povezivanje s mrežom

Upute za kopiranje

Pruža informacije o kopiranju i konfiguraciji postavki

Upute za e-poštu

Pruža informacije o slanju e-pošte i konfiguraciji postavki

Vodič za faks

Pruža informacije o slanju faksova i konfiguraciji postavki

Upute za FTP

Pruža informacije o skeniranju dokumenata i konfiguraciji postavki

Informativne upute

Pruža dodatne izvore informacija o pisaču

Upute za medije

Pruža informacije o ulaganju papira i posebnih medija

Upute za monokromatsko ispisivanje

Pruža informacije o postavkama kvalitete monokromatskog ispisa

Upute za premještanje

Pruža informacije o premještanju, lociranju i otpremanju pisača

Upute za kvalitetu ispisivanja

Pruža informacije o rješavanju problema s kvalitetom

Upute za potrošni materijal

Pruža informacije o nabavi potrošnog materijala