Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata

 1. Izvadite sve originale iz odlagača ADF-a.

 2. Otvorite vratašca D.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 3. Izvadite zaglavljeni papir.

  Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.
 4. Zatvorite vratašca D.

 5. Otvorite poklopac skenera.

 6. Otvorite vratašca E.

 7. Izvadite zaglavljeni papir.

  Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.
 8. Zatvorite vratašca E, a zatim zatvorite poklopac skenera.