Obavijesti

Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Višefunkcijski pisači Lexmark MB2770adwhe; Lexmark MX721ade, Lexmark MX721adhe; Lexmark MX722ade, Lexmark MX722adhe; Lexmark MX725adve, Lexmark XM5365, Lexmark XM5370

Vrsta uređaja:

7464

Modeli:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

Obavijest o izdanju

Prosinac 2018.

Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite http://support.lexmark.com.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Google Cloud Print i Google Chrome zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc. Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store i Safari zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. AirPrint i logotip AirPrint zaštitni su znakovi tvrtke Apple, Inc.

Microsoft, Windows i Internet Explorer registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi Microsoft grupe tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Mopria®, logotip Mopria® i logotip Mopria® Alliance registrirani su zaštitni znakovi i znakovi usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepoznaje PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

Razine emisije buke

Sljedeća mjerenja izvršena su u skladu sa standardom ISO 7779 i navedena u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

Prosječni zvučni tlak s udaljenosti od 1 metra, dBA

Ispisivanje

Jednostrano: 57 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 56 (MX725)
Obostrano: 56 (MX721, XM5365); 57 (MB2770, MX722, XM5370); 55 (MX725)

Skeniranje

56 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 57 (MX725)

Kopiranje

60 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 59 (MX725)

Spremno

14 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 28 (MX725)


Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

trash-bin-image

Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu elektroničkih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark (www.lexmark.com) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača  prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

ENERGY STAR

Svi proizvodi tvrtke Lexmark s istaknutom oznakom ENERGY STAR na proizvodu ili na zaslonu prilikom pokretanja certificirani su i sukladni s ENERGY STAR zahtjevima Agencije za zaštitu okoliša (AZO), u skladu s konfiguracijom tvrtke Lexmark prilikom isporuke.

Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost

10 do 32,2 °C (50 do 90 °F) i 15 do 80% rel. vl.
15,3 do 32,2 °C (60 do 90 °F) i 8 do 15% rel. vl.
Maksimalna temperatura mokrog termometra: 22,8 °C (73 °F)

Dugotrajno spremanje pisača / spremnika / ispisne jedinice1

Kratkotrajna isporuka pisača / spremnika / ispisne jedinice

-40 do 43,3 °C (-40 do 110 °F)


Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlje I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta. Pisač ima sklop ispisne glave koju ne možete sami servisirati, a koja sadrži laser sljedećih tehničkih podataka:

Klasa: IIIb (3b) AlGaAs

Nazivna izlazna snaga (u milivatima): 25

Valna duljina (u nanometrima): 755 – 800

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

Način

Opis

Potrošnja energije (W)

Ispisivanje

Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala.

Jednostrano: 800 (MX721, XM5365); 850 (MB2770, MX722, XM5370); 750 (MX725)
Obostrano: 580 (MX721, XM5365); 640 (MB2770, MX722, XM5370); 570 (MX725)

Kopiranje

Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata.

830 (MX721, XM5365); 890 (MB2770, MX722, XM5370)); 810 (MX725)

Skeniranje

Proizvod skenira fizičke dokumente.

75 (MX721, XM5365); 73 (MB2770, MX722, XM5370); 158 (MX725)

Spremno

Proizvod čeka na zadatak ispisa.

Veća potrošnja energije: 41,5 (MX721, XM5365); 42 (MB2770, MX722, XM5370); 118 (MX725)
Manja potrošnja energije: 31 (MX721, XM5365); 32 (MB2770, MX722, XM5370); 94 (MX725)

Mirovanje

Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije.

1,8 (MX721, XM5365)); 2 (MB2770, MX722, MX725, XM5370)

Hibernacija

Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije.

0,2

Isključen

Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen.

0,2


Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerenja. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, Stanje mirovanja. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, vrijeme za mirovanje.

Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama):

15


U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjit ćete potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojemu ima iznimno malu potrošnju energije, Hibernacija. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama

3 dana


Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno moći izračunati ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

Regulatorne napomene za telekomunikacijsku terminalnu opremu

U ovom odjeljku možete pronaći regulatorne informacije o proizvodima koji sadrže analognu karticu za faksiranje:

Lexmark regulatorni tip / broj modela:

LEX-M14-002

Regulatorne napomene za bežične proizvode

Ovaj odjeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni je li vaš model bežični, posjetite http://support.lexmark.com.

Obavijest o modularnoj komponenti

Modeli s bežičnom vezom mogu sadržavati sljedeće modularne komponente:

Lexmark regulatorni tip / model: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-M07001

Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Snaga zračenja ovog uređaja daleko je ispod ograničenja za izloženost radijskim frekvencijama koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije. Potrebno je održavati udaljenost od minimalno 20 cm (8 inča) između antene i osoba kako bi uređaj zadovoljavao zahtjeve za RF izloženost koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije.

Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva Vijeća EZ-a 2014/53/EU on koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču radijske opreme.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Sukladnost je naznačena oznakom CE:

c-e-logotip

Ograničenja

Ova je radijska oprema ograničena samo na upotrebu u zatvorenom. Zabranjena je upotreba na otvorenom. Ovo ograničenje odnosi se na sve države navedene na popisu u nastavku:

ikona ograničenja

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

UK

   

EU izjava o radnim frekvencijskim pojasevima radijskog odašiljača i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radijski proizvod odašilje u pojasu od 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz u EU) ili 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 u EU). Maksimalna EIRP izlazna snaga odašiljača, uključujući pojačanje antene, iznosi ≤ 20 dBm za oba pojasa.

Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU Vijeća EZ-a koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona i ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase A sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

Obavijest o radijskim smetnjama

Upozorenje

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, ograničenjima klase A i zahtjevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi u stambenim okruženjima / domaćinstvima.

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvima, proizvod može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju od korisnika bi se moglo zatražiti poduzimanje određenih mjera.