Ispisivanje

Izgled

Stavka izbornika

Opis

Strane

1-strano*

2-strano

Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.

Stil okretanja

Dugi rub*

Kratki rub

Odredite koja će se strana papira (dugi ili kratki rub) uvezivati prilikom obostranog ispisivanja.

Napomena: Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisanu informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka.

Prazne stranice

Ispisivanje

Nemoj ispisivati*

Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja.

Razvrstavanje

Isključeno [1,1,1,2,2,2]*

Uklj. [1,2,1,2,1,2]

Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka.

Razdjelne stranice

Ništa*

Između kopija

Između zadataka

Između stranica

Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja.

Izvor razdjelne stranice

Odlagač [x] (1*)

Ulagač za razne medije

Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.

Napomena: Ulagač za razne medije dostupan je samo kod nekih modela pisača.

Stranica po strani

Isključeno*

2 stranice po strani

3 stranice po strani

4 stranice po strani

6 stranica po strani

9 stranica po strani

12 stranica po strani

16 stranica po strani

Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.

Redoslijed stranica po strani

Vodoravno*

Obrnuto vodoravno

Okomito

Obrnuto okomito

Odredite položaj više slika kada se koristi opcija Stranica po strani.

Napomena: Položaj ovisi o broju slika stranica i orijentaciji stranica.

Orijentacija stranica po strani

Automatski*

Vodoravno

Okomito

Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kada se koristi opcija Stranica po strani.

Obrub za stranice po strani

Ništa*

Ispuna

Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi opcija Stranica po strani.

Kopije

1 – 9999 (1*)

Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja.

Područje ispisivanja

Normalno*

Prilagodi stranici

Cijela stranica

Postavite područje ispisivanja na listu papira.


Postavljanje

Stavka izbornika

Opis

Jezik pisača

Emulacija PCL-a

Emulacija PS-a*

Postavite jezik pisača.

Napomena: Postavljanje zadane vrijednosti za jezik pisača ne sprječava softverski program u slanju zadataka ispisivanja koji koriste drugi jezik pisača.

Zadatak na čekanju

Isključeno*

Uključeno

Sačuvajte zadatke ispisivanja koji čekaju potrošni materijal kako bi se mogli ispisati zadaci koji ne trebaju potrošni materijal kojega nema.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Prekoračenje vremena za zadržavanje zadatka

0 – 255 (30*)

Postavite vrijeme (u sekundama) tijekom kojeg će pisač čekati intervenciju korisnika prije zadržavanja zadataka koji zahtijevaju nedostupne resurse i nastavka ispisivanja drugih zadataka u redu čekanja.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Upotreba pisača

Maks. brzina

Maksimalni učinak*

Odredite kako će ispisna jedinica raditi tijekom ispisivanja.

Napomene:

  • Kada se postavi opcija Maksimalni učinak, jedinica za ispisivanje u boji usporava ili se zaustavlja tijekom ispisivanja skupina stranica koje su samo crno-bijele.
  • Kada se postavi opcija Maks. brzina, jedinica za ispisivanje u boji uvijek radi tijekom ispisivanja, bilo da se ispisuju stranice koje su u boji ili crno-bijele.
Odredište preuzimanja

RAM*

Disk

Odredite gdje će se spremiti svi trajni resursi, kao što su fontovi i makronaredbe, koji su preuzeti na pisač.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Spremanje resursa

Isključeno*

Uključeno

Odredite što će pisač učiniti s preuzetim resursima, kao što su fontovi i makronaredbe, kada primi zadatak koji zahtijeva veći dio memorije nego što je dostupno.

Napomene:

  • Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač zadržava preuzete resurse samo dok je memorija potrebna. Izbrisat će se resursi povezani s neaktivnim jezikom pisača.
  • Kada je postavljena opcija Uključeno, pisač zadržava sve trajne preuzete resurse za sve jezike pisača. Kada je to potrebno, pisač prikazuje poruke o punoj memoriji umjesto brisanja trajnih resursa.
Redoslijed ispisivanja svega

Abecedno*

Najprije najnovije

Najprije najstarije

Odredite redoslijed kojim će se ispisivati zadržani i povjerljivi zadaci kada je odabrana opcija Ispiši sve.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.


Kvaliteta

Stavka izbornika

Opis

Razlučivost ispisa

300 dpi

600 dpi*

1200 dpi

Kval. slike 1200

Kval. slike 2400

Postavite razlučivost teksta i slika na ispisima.

Napomena: Razlučivost se određuje u točkama po inču ili kvaliteti slike.

Povećanje broja piksela

Isključeno*

Fontovi

Vodoravno

Okomito

U oba smjera

Izolirano

Omogućite ispisivanje većeg broja piksela u skupinama radi bolje jasnoće, kako bi se poboljšali tekst i slike.

Zatamnjenost tonera

1 – 10 (8*)

Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstom.

Poluton

Normalno*

Detalji

Poboljšajte ispise tako da imaju uglađenije linije s oštrijim rubovima.

Svjetlina

-6 do 6 (0*)

Prilagodite svjetlinu ispisanog dokumenta.

Kontrast

0 do 5 (0*)

Prilagodite kontrast ispisanog dokumenta.

Korekcija sive

Automatski*

Isključeno

Prilagoditi poboljšanje kontrasta primijenjeno na slike.


Knjigovodstvo zadataka

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Stavka izbornika

Opis

Knjigovodstvo zadataka

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih zadataka ispisivanja.

Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva

Svakodnevno

Tjedno

Mjesečno*

Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku zapisnika.

Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti

Ništa*

Pošalji aktivni zapisnik e-poštom

Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga

Objavi aktivni zapisnik

Objavi i izbriši aktivni zapisnik

Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice učestalosti.

Napomena: Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova radnja pokrenuti.

Zapisnik u slučaju skore popunjenosti

Isključeno

Uključeno*

Odredite maksimalnu veličinu datoteke zapisnika prije nego što pisač izvrši radnju zapisnika u slučaju skore popunjenosti.

Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenosti

Ništa*

Pošalji aktivni zapisnik e-poštom

Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga

Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga

Objavi aktivni zapisnik

Objavi i izbriši aktivni zapisnik

Objavi i izbriši najstariji zapisnik

Izbriši aktivni zapisnik

Izbriši najstariji zapisnik

Izbriši sve osim aktivnog

Izbriši sve zapisnike

Odredite kako će pisač odgovoriti kada je tvrdi disk gotovo pun.

Napomena: Vrijednost određena u opciji Zapisnik u slučaju skore popunjenosti određuje kada će se ova radnja pokrenuti.

Aktivnost zapisivanja pri popunjenosti

Ništa*

Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga

Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga

Objavi i izbriši aktivni zapisnik

Objavi i izbriši najstariji zapisnik

Izbriši aktivni zapisnik

Izbriši najstariji zapisnik

Izbriši sve osim aktivnog

Izbriši sve zapisnike

Odredite kako će pisač odgovoriti kada upotreba diska dosegne maksimalno ograničenje (100 MB).

URL za slanje zapisnika

Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadataka.

Adresa e-pošte za slanje zapisnika

Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadataka.

Prefiks datoteke zapisnika

Odredite prefiks naziva datoteke zapisnika.

Napomena: Trenutni naziv hosta definiran u izborniku TCP/IP koristi se kao zadani prefiks datoteke zapisnika.


XPS

Stavka izbornika

Opis

Ispiši stranice s pogreškama

Isključeno*

Uključeno

Ispišite probnu stranicu koja sadrži informacije o pogreškama, uključujući pogreške XML označavanja.

Minimalna širina retka

1 – 30 (2*)

Postavite minimalnu širinu poteza svakog zadatka ispisanog pri 1200 dpi.


PDF

Stavka izbornika

Opis

Prilagodi veličinu stranici

Isključeno*

Uključeno

Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da odgovara odabranom formatu papira.

Napomene

Ispiši

Nemoj ispisivati*

Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u.


PostScript

Stavka izbornika

Opis

Ispisivanje PS pogreške

Isključeno*

Uključeno

Ispišite stranicu koja sadrži PostScript pogrešku.

Napomena: Kada dođe do pogreške, zaustavlja se obrada zadatka, pisač ispisuje poruku o pogrešci, a ostatak zadatka ispisivanja se provlači.

Način sa zaključanim PS pokretanjem

Isključeno*

Uključeno

Onemogućite datoteku PostScript SysStart.

Glađa slika

Isključeno*

Uključeno

Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske razlučivosti.

Napomena: Ova postavka ne utječe na slike čija je razlučivost 300 dpi ili veća.

Rok za čekanje

Onemogućeno

15 – 65 535 (40*)

Postavite pisač da čeka dodatne podatke prije poništavanja zadatka ispisivanja.


PCL

Stavka izbornika

Opis

Izvor fonta

Lokalno*

Disk

Flash

Sve

Odaberite izvor koji sadrži odabir zadanog fonta.

Napomene:

  • Opcije Flash i Disk prikazuju se samo kod nekih modela pisača.
  • Kako bi se prikazale opcije Flash i Disk, provjerite da nisu zaštićene od čitanja ili zapisivanja.
Naziv fonta

[Popis dostupnih fontova] (Courier*)

Odaberite font iz navedenog izvora fonta.

Skup simbola

[Popis dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)

Odredite skup simbola za svaki naziv fonta.

Napomena: Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.

Razmak točaka

0,08 – 100 (10*)

Navedite razmak za fontove fiksnog razmaka ili neproporcionalne fontove.

Napomena: Razmak je broj znakova fiksnog razmaka u vodoravnom inču vrste.

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.

Linija po stranici

1 – 255

Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisanu kroz PCL® podatkovni niz.

Napomene:

  • Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margina stranice.
  • 60 je tvornički zadana postavka tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka.
PCL5 – minimalna širina retka

1 – 30 (2*)

Postavite početnu minimalnu širinu retka.

Napomena: Zadaci ispisani uz 1200 dpi upotrebljavaju vrijednost izravno.

PCLXL – minimalna širina retka

1 – 30 (2*)

Širina A4

198 mm*

203 mm

Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4.

Napomena: Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se podaci ispisuju.

Automatski na početak retka nakon odabira novog retka

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak.

Napomena: Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.

Automatski na novi redak nakon odabira početka retka

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda.

Ponovno numeriranje odlagača

Dodjela ulagača za razne materijale

Dodjela odlagača [x]

Dodjela ručnog ulaganja papira

Dodjela ručnog umetanja omotnica

Konfigurirajte pisač tako da radi s drugim upravljačkim programom ili prilagođenom aplikacijom koja upotrebljava drukčiji skup dodjela izvora za zahtjev određenog izvora papira.

Odaberite između sljedećih opcija:

0 – 199 – numerička vrijednost za dodjeljivanje prilagođene vrijednosti izvoru papira.

200 – pisač upotrebljava tvornički zadane dodjele izvora papira.

201 – izvor papira zanemaruje naredbu Odabir ulaganja papira.

Ponovno numeriranje odlagača

Prikaz tvornički zadanih postavki

Prikažite tvornički zadanu vrijednost dodijeljenu svakom izvoru papira.

Ponovno numeriranje odlagača

Vrati zadane postavke

Vratite vrijednosti ponovnog numeriranja odlagača na tvornički zadane vrijednosti.

Istek vremena za ispisivanje

Isključeno

Uključeno* (90)

Postavite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti (u sekundama).


HTML

Stavka izbornika

Opis

Naziv fonta

[Popis fontova] (Times*)

Postavite font koji će se koristiti za HTML dokumente.

Veličina fonta

1 – 255 (12*)

Postavite veličinu fonta koja će se koristiti za HTML dokumente.

Skaliranje

1 – 400 % (100*)

Skalirajte dokumente formata HTML.

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

Postavite orijentaciju stranice koja će se koristiti za HTML dokumente.

Veličina margine

8 – 255 mm (19*)

Postavite marginu stranice koja će se koristiti za HTML dokumente.

Pozadine

Nemoj ispisivati

Ispisivanje*

Ispišite informacije pozadine ili grafiku za HTML dokumente.


Slika

Stavka izbornika

Opis

Automatska prilagodba formata

Isključeno

Uključeno*

Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orijentacije papira za sliku.

Napomena: Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orijentacije za sliku.

Obrnuto

Isključeno*

Uključeno

Obrnite crno-bijele monokromatske slike.

Napomena: Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate.

Skaliranje

Uskladi kako je najprikladnije*

Sidrenje gore lijevo

Sidrenje u sredini

Uskladi visinu/širinu

Uskladi visinu

Uskladi širinu

Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje.

Napomena: Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije.

Orijentacija

Okomito*

Vodoravno

Naopako okomito

Naopako vodoravno

Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.