Povezivanje odlagača

  1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

    Napomene:

  2. Pritisnite Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača.

  3. Postavite format i vrstu papira jednake onima za odlagače koje povezujete.

  4. Spremite postavke.

  5. Pritisnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Izbornik Konfiguracija > Konfiguriranje odlagača.

  6. Postavite Povezivanje odlagača na Automatski.

  7. Spremite postavke.

Kako biste poništili povezivanje odlagača, pobrinite se da odlagači nemaju jednake postavke formata i vrste papira.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Temperatura grijača mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavku vrste papira na pisaču s papirom uloženim u odlagač.