Sigurnost

Metode prijave

Upravljanje dopuštenjima

Stavka izbornika

Opis

Pristup funkciji

Pristupi adresaru u aplikacijama

Promjena adresara

Upravljanje prečacima

Izrada profila

Upravljanje knjižnim oznakama

Ispisivanje s flash pogona

Ispis u boji s flash pogona

Skeniranje flash pogona

Funkcija kopiranja

Ispisivanje kopije u boji

Zanemarivanje boja

Funkcija e-pošte

Funkcija faksa

Funkcija FTP

Puštanje faksova na čekanju

Pristup zadacima na čekanju

Korisnički profili

Otkazivanje zadataka na uređaju

Promijeni jezik

Internet Printing Protocol (IPP)

Udaljeno pokretanje skeniranja

Crno-bijelo ispisivanje

Ispisivanje u boji

Upravljajte pristupom funkcijama pisača.

Administrativni izbornici

Sigurnosni izbornik

Izbornik mreže/priključaka

Izbornik Papir

Izbornik izvješća

Izbornici kalibracije funkcija

Izbornik potrošnog materijala

Izbornik opcijskih kartica

Servisni izbornik

Izbornik uređaja

Upravljajte pristupom postavkama izbornika pisača.

Upravljanje uređajem

Upravljanje s udaljene lokacije

Ažuriranja programskih datoteka

Konfiguracija aplikacija

Zaključavanje upravljačke ploče rukovatelja

Uvezi/izvezi sve postavke

Brisanje na kraju vijeka

Upravljajte pristupom opcijama upravljanja pisačem.

Aplikacije

Nove aplikacije

Kopiranje kartica

Centar za skeniranje

Scan Center – prilagođeno 1

Scan Center – prilagođeno 2

Scan Center – prilagođeno 3

Scan Center – prilagođeno 4

Scan Center – prilagođeno 5

Scan Center – prilagođeno 6

Scan Center – prilagođeno 7

Scan Center – prilagođeno 8

Scan Center – prilagođeno 9

Scan Center – prilagođeno 10

Obrasci i favoriti

Upravljajte pristupom aplikacijama pisača.


Lokalni računi

Stavka izbornika

Opis

Upravljanje grupama/dopuštenjima

Dodaj grupu

Uvoz pristupnih kontrola

Pristup funkciji

Administrativni izbornici

Upravljanje uređajem

Aplikacije

Svi korisnici

Uvoz pristupnih kontrola

Pristup funkciji

Administrativni izbornici

Upravljanje uređajem

Aplikacije

Administrator

Upravljajte pristupom grupe ili korisnika funkcijama, aplikacijama i sigurnosnim postavkama pisača.

Dodavanje korisnika

Korisničko ime/lozinka

Korisničko ime

Lozinka

PIN

Izradite lokalne račune kako biste upravljali pristupom funkcijama pisača.

Računi s korisničkim imenom i lozinkom

Dodavanje korisnika

Računi s korisničkim imenom

Dodavanje korisnika

Računi s lozinkom

Dodavanje korisnika

Računi s PIN-om

Dodavanje korisnika


Zadane metode prijave

Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje samo kad konfigurirate postavke u izborniku Lokalni računi.

Stavka izbornika

Opis

Upravljačka ploča

Korisničko ime/lozinka

Korisničko ime

Lozinka

PIN

Odredite zadanu metodu prijave za pristup upravljačkoj ploči.

Preglednik

Korisničko ime/lozinka

Korisničko ime

Lozinka

PIN

Odredite zadanu metodu prijave za pristup pregledniku.


Izrada rasporeda za USB uređaje

Stavka izbornika

Opis

Rasporedi

Dodaj novi rasporeda

Izradite raspored pristupa USB priključcima.


Zapisnik sigurnosne revizije

Stavka izbornika

Opis

Omogući reviziju

Isključeno*

Uključeno

Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne revizije i udaljeni syslog.

Omogući udaljeni Syslog

Isključeno*

Uključeno

Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju.

Poslužitelj za udaljeni Syslog

Navedite poslužitelj za udaljeni syslog.

Priključak za udaljeni Syslog

1 – 65 535 (514*)

Navedite priključak za udaljeni syslog.

Metoda za udaljeni Syslog

Normalni UDP*

Stunnel

Odredite metodu za syslog za prijenos događaja zabilježenih u zapisniku na udaljeni poslužitelj.

Pogon za udaljeni Syslog

0 – Jezgrene poruke

1 – Poruke korisničke razine

2 – Sustav pošte

3 – Daemoni sustava

4 – Sigurnosne/poruke autorizacije*

5 – Interne poruke koje generira Syslog

6 – Podsustav linijskog pisača

7 – Podsustav mrežnih vijesti

8 – Podsustav UUCP

9 – Daemon sata

10 – Sigurnosne/poruke autorizacije

11 – FTP Daemon

12 – Podsustav NTP

13 – Revizija zapisnika

14 – Upozorenje zapisnika

15 – Daemon sata

16 - Lokalna upotreba 0 (local0)

17 - Lokalna upotreba 1 (local1)

18 - Lokalna upotreba 2 (local2)

19 - Lokalna upotreba 3 (local3)

20 - Lokalna upotreba 4 (local4)

21 - Lokalna upotreba 5 (local5)

22 - Lokalna upotreba 6 (local6)

23 - Lokalna upotreba 7 (local7)

Odredite šifru resursa koju pisač koristi prilikom slanja događaja zapisnika udaljenom poslužitelju.

Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik

0 – Hitan slučaj

1 – Upozorenje

2 – Kritično

3 – Pogreška

4 – Upozorenje*

5 – Obavijest

6 – Informativna poruka

7 – Ispravljanje pogrešaka

Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka i događaja.

Događaji koji se ne zapisuju u udaljeni Syslog

Isključeno*

Uključeno

Pošaljite sve događaje, bez obzira na razinu ozbiljnosti, udaljenom poslužitelju.

Adresa e-pošte administratora

Pošaljite obavijest o zabilježenim događajima administratoru e-poštom.

Pošalji upozorenje o brisanju zapisnika e-poštom

Isključeno*

Uključeno

Kada se unos u zapisnik izbriše, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.

Pošalji upozorenje e-poštom o pisanju zapisnika preko najstarijih unosa

Isključeno*

Uključeno

E-poštom administratoru pošaljite obavijest o kada se zapisnik popuni i kada počne zapisivati preko najstarijih unosa.

Zapisuj cjelokupno ponašanje

Piši najnovije zapisnike preko starijih*

Pošalji zapisnik e-poštom, zatim izbriši sve unose

Riješite probleme s pohranom zapisnika kada zapisnik popuni dodijeljenu memoriju.

Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti

Isključeno*

Uključeno

E-poštom administratoru pošaljite obavijest kada zapisnik popuni svoju dodijeljenu memoriju.

Razina upozorenja na % popunjenosti

1 – 99 (90*)

Pošalji e-poštom upozorenje o izvozu zapisnika

Isključeno*

Uključeno

Kada se zapisnik izveze, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.

Pošalji e-poštom upozorenje o promjeni postavki zapisnika

Isključeno*

Uključeno

Kada se postavi Omogući reviziju, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.

Završeci redaka zapisnika

LF (\n)*

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Odredite kako datoteka zapisnika završava svaki redak.

Digitalno potpisivanje izvoza

Isključeno*

Uključeno

Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci zapisnika.

Očisti zapisnik

Izbrišite sve zapisnike revizije.

Izvezi zapisnik

Syslog (RFC 5424)

Syslog (RFC 3164)

CSV

Izvezite zapisnik o sigurnosti na flash pogon.


Ograničenja prijave

Stavka izbornika

Opis

Neuspjele prijave

1 – 10 (3*)

Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.

Vremenski okvir za nove pokušaje

1 – 60 minuta (5*)

Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.

Vrijeme blokade

1 – 60 minuta (5*)

Odredite trajanje blokade.

Prekoračenje vremena za prijavu na web

1 – 120 minuta (10*)

Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi.


Postavljanje povjerljivog ispisivanja

Stavka izbornika

Opis

Maks. broj nevaljanih PIN-ova

2 – 10

Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.

Napomene:

  • Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti.
  • Nakon dosezanja ograničenja izbrisat će se zadaci ispisivanja za aktivno korisničko ime i PIN.
  • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
Istek povjerljivog zadatka

Isključeno*

1 sat

4 sata

24 sata

1 tjedan

Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.

Napomene:

  • Ako se ova stavka izbornika promijeni dok su povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača ili na tvrdom disku, vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost.
  • Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi zadaci zadržani u memoriji pisača.
Istek ponavljajućeg zadatka

Isključeno*

1 sat

4 sata

24 sata

1 tjedan

Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti.

Istek zadatka s provjerom

Isključeno*

1 sat

4 sata

24 sata

1 tjedan

Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi za provjeru kvalitete, prije ispisivanja preostalih kopija.

Istek zadatka rezervacije

Isključeno*

1 sat

4 sata

24 sata

1 tjedan

Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja radi naknadnog ispisivanja.

Prenošenje svih zadataka u red čekanja

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.

Zadrži duplicirane dokumente

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da ispisuje druge dokumente istog naziva datoteke bez zamjene ijednog od zadataka ispisivanja.


Postavke Solutions LDAP-a

Opcija

Opis

Slijedi LDAP referiranja

Isključeno*

Uključeno

Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog korisnika.

Provjera LDAP certifikata

Ne*

Da

Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata.


Šifriranje diska

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Stavka izbornika

Opis

Status

Omogućeno

Onemogućeno

Odredite hoće li opcija Šifriranje diska biti omogućena.

Započni šifriranje

Spriječite gubitak osjetljivih podataka u slučaju da vam netko ukrade pisač ili tvrdi disk.

Napomena: Omogućavanjem šifriranja diska briše se sav sadržaj tvrdog diska. Ako je potrebno, prije pokretanja šifriranja izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s pisača.


Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

Stavka izbornika

Opis

Pohranjeno na matičnoj ploči

Isključeno*

Uključeno

Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača.


Upravljanje mobilnim uslugama

Opcija

Opis

AirPrint

Ispisivanje

Isključeno

Uključeno*

Omogućite ispisivanje s pomoću značajke AirPrint.


Razno

Stavka izbornika

Opis

Zaštićene značajke

Prikaži*

Sakrij

Prikažite sve značajke koje Kontrola pristupa funkciji štiti bez obzira na sigurnosna dopuštenja koja korisnik ima.

Napomena: Kontrola pristupa funkciji upravlja pristupom određenim izbornicima i funkcijama ili ih potpuno onemogućuje.

Dopuštenje za ispisivanje

Isključeno*

Uključeno

Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja.

Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja

Postavite zadanu prijavu za Dopuštenje za ispisivanje.

Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje

Omogući pristup kao "gost"

Bez utjecaja

Odredite učinak upotrebe kratkospojnika za sigurnosno ponovno postavljanje.

Napomene:

  • Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči.
  • Opcija Omogući pristup kao "gost" pruža potpunu kontrolu pristupa korisnicima koji nisu prijavljeni.
  • Opcija Bez utjecaja znači da ponovno postavljanje ne utječe na sigurnosnu konfiguraciju pisača.
Minimalna duljina lozinke

0 – 32 (0*)

Odredite minimalan broj znakova za lozinku.