Premještanje pisača

Premještanje pisača na drugu lokaciju

standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:
Napomena: Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi http://support.lexmark.com ili se obratite podršci za kupce.