Mreža/priključci

Pregled mreže

Stavka izbornika

Opis

Aktivni adapter

Automatski*

Standardna mreža

Bežično

Odredite način povezivanja mreže.

Napomena: Bežično se prikazuje samo kad je postavljen adapter za bežičnu mrežu.

Mrežni status

Pregledajte status veze mreže pisača.

Prikaži status mreže na pisaču

Uključeno*

Isključeno

Prikažite status mreže na zaslonu.

Brzina, dvosmjerno

Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice.

IPv4

Prikažite IPv4 adresu.

Sve IPv6 adrese

Prikažite sve IPv6 adrese.

Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje

Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem.

Napomena: Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke.

Prekoračenje vremena za mrežni zadatak

Isključeno

Uključeno* (90 sekundi)

Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak mrežnog ispisivanja.

Stranica s natpisom

Isključeno*

Uključeno

Ispišite stranicu s natpisom.

Raspon priključaka za skeniranje na računalo

9751:12 000*

Odredite valjan raspon priključaka za pisače iza vatrozida za blokiranje priključaka.


Bežično

Napomena: Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanima s Wi-Fi mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

Stavka izbornika

Opis

Postavljanje pomoću mobilne aplikacije

Konfigurirajte Wi-Fi vezu upotrebom aplikacije Lexmark Mobile Assistant.

Postavljanje na ploči pisača

Odabir mreže

Dodaj Wi-Fi mrežu

Naziv mreže

Mrežni način rada

Infrastruktura

Način bežične sigurnosti

Onemogućeno*

WEP

WPA2/WPA – Personal

WPA2 – Personal

802.1x – RADIUS

Wi-Fi vezu konfigurirajte putem upravljačke ploče.

Napomena: Postavka 802.1x - RADIUS može se konfigurirati samo iz aplikacije Embedded Web Server.

Wi-Fi Protected Setup

Pokreni metodu pritiska gumba

Početak PIN metode

Uspostavite Wi-Fi mrežu i omogućite zaštitu mreže.

Napomene:

 • Opcija Pokreni metodu pritiska gumba omogućuje povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom pritiskom gumba na pisaču i na pristupnoj točki (bežični usmjerivač) unutar zadanog vremena.
 • Opcija Početak PIN metode omogućuje povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom unosom PIN-a na pisaču u postavke bežične veze pristupne točke.
Mrežni način rada

BSS – tip

Infrastruktura*

Postavite mrežni način rada.

Omogući Wi-Fi Direct

Uključeno

Isključeno*

Omogućite uređajima koji podržavaju Wi-Fi Direct izravno povezivanje s pisačem.

Kompatibilnost

802.11b/g/n (2,4 GHz)*

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

802.11a/n/ac (5 GHz)

Odredite standard Wi-Fi mreže.

Napomena: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) prikazuju se samo kad je instalirana opcija Wi-Fi.

Način bežične sigurnosti

Onemogućeno*

WEP

WPA2/WPA-Personal

WPA2-Personal

802.1x – RADIUS

Postavite sigurnosni način rada za povezivanje pisača s Wi-Fi uređajima.

Napomena: Postavka 802.1x - RADIUS može se konfigurirati samo iz aplikacije Embedded Web Server.

Način provjere autentičnosti koji koristi WEP

Automatski*

Otvoreno

Zajednički

Postavite vrstu WEP protokola (Wireless Encryption Protocol) za pisač.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WEP.

Postavljanje WEP ključa

Odredite lozinku za WEP za sigurnu Wi-Fi vezu.

WPA2/WPA Personal

AES

Omogućite zaštitu za Wi-Fi uz Wi-Fi Protected Access (WPA).

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal.

Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa

Postavite lozinku za sigurnu Wi-Fi vezu.

WPA2-Personal

AES

Omogućite zaštitu za Wi-Fi uz WPA2.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2-Personal.

Način sa šifriranjem 802.1x

WPA+

WPA2*

Omogućite zaštitu za Wi-Fi veze uz standard 802.1x.

Napomene:

 • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na 802.1x - RADIUS.
 • Postavka 802.1x - RADIUS može se konfigurirati samo iz aplikacije Embedded Web Server.
IPv4

Omogući DHCP

Uključeno*

Isključeno

Postavi statičnu IP adresu

IP adresa

Mrežna maska

Pristupnik

Omogućite protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i konfigurirajte statičku IP adresu.

Napomena: DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje da klijentima dinamički raspoređuje IP adrese i informacije o konfiguraciji.

IPv6

Omogući IPv6

Uključeno*

Isključeno

Omogući DHCPv6

Uključeno

Isključeno*

Automatska konfiguracija adrese bez statusa

Uključeno*

Isključeno

Adresa DNS poslužitelja

Ručno dodijeljena IPv6 adresa

Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač

Prefiks adrese

Sve IPv6 adrese

Sve IPv6 adrese usmjerivača

Omogućite i konfigurirajte IPv6 postavke pisača.

Mrežna adresa

UAA

LAA

Prikažite mrežne adrese.

PCL SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.

Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.

PS SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.

Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.

Međupohrana zadatka

Uključeno

Isključeno*

Privremeno pohranite zadatke ispisivanja na tvrdi disk pisača prije ispisivanja.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

Mac binarni PS

Automatski*

Uključeno

Isključeno

Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.

Napomene:

 • Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.
 • Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja upotrebljavajući standardni protokol.

Ethernet

Stavka izbornika

Opis

Brzina mreže

Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.

IPv4

Omogući DHCP

Uključeno*

Isključeno

Omogućite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Napomena: DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje da klijentima dinamički raspoređuje IP adrese i informacije o konfiguraciji.

IPv4

Postavi statičnu IP adresu

IP adresa

Mrežna maska

Pristupnik

Postavite statičku IP adresu pisača.

IPv6

Omogući IPv6

Isključeno

Uključeno*

Omogućite IPv6 na pisaču.

IPv6

Omogući DHCPv6

Isključeno*

Uključeno

Omogućite DHCPv6 na pisaču.

IPv6

Automatska konfiguracija adrese bez statusa

Isključeno

Uključeno*

Postavite mrežni adapter da prihvati automatske konfiguracijske unose IPv6 adrese koje daje usmjerivač.

IPv6

Adresa DNS poslužitelja

Navedite adresu DNS poslužitelja.

IPv6

Ručno dodijeljena IPv6 adresa

Dodijelite IPv6 adresu.

IPv6

Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač

Dodijelite IPv6 adresu.

IPv6

Prefiks adrese

0 – 128 (64*)

Navedite prefiks adrese.

IPv6

Sve IPv6 adrese

Prikažite sve IPv6 adrese.

IPv6

Sve IPv6 adrese usmjerivača

Prikažite sve IPv6 adrese usmjerivača.

Mrežna adresa

UAA

LAA

Prikažite Media Access Control (MAC) adrese pisača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA).

Napomena: LAA možete promijeniti ručno.

PCL SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.

Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.

PS SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.

Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.

Međupohrana zadatka

Isključeno

Uključeno*

Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk pisača prije ispisivanja.

Napomene:

 • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
 • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
Mac binarni PS

Automatski*

Uključeno

Isključeno

Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.

Napomene:

 • Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.
 • Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.
Energetski učinkovit Ethernet

Isključeno

Uključeno*

Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže.


TCP/IP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika

Opis

Postavi naziv glavnog računala

Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala.

Naziv domene

Postavite naziv domene.

Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj

Isključeno

Uključeno*

Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača.

Naziv nulte konfiguracije

Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije.

Omogući automatski IP

Isključeno*

Uključeno

Automatski dodijelite IP adresu.

Adresa DNS poslužitelja

Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja.

Rezervna DNS adresa

Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja.

Rezervna DNS adresa 2
Rezervna DNS adresa 3
Nalog za traženje domene

Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži.

Omogući DDNS

Isključeno*

Uključeno

Ažurirajte postavke za dinamički DNS.

DDNS TTL

300 – 31536000 (3600*)

Odredite postavke za trenutni DDNS.

Zadani TTL

5 – 254 (254*)

DDNS – vrijeme osvježavanja

300 – 31536000 (604800*)

Omogući mDNS

Isključeno

Uključeno*

Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS.

WINS adresa

Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS).

Omogući BOOTP

Isključeno*

Uključeno

Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača.

Popis ograničenih poslužitelja

Odredite IP adresu za TCP veze.

Napomene:

 • Za razdvajanje IP adresa koristite zareze.
 • Možete dodati do 50 IP adresa.
Opcije popisa ograničenih poslužitelja

Blokiraj sve priključke*

Blokiraj samo priključke za ispisivanje

Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP

Odredite kako IP adrese na popisu mogu pristupiti funkcijama pisača.

MTU

256 – 1500 (1500*)

Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze.

Priključak za ispis raw datoteka

1–65535 (9100*)

Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom.

Maksimalna brzina izlaznog prometa

Isključeno*

Uključeno

Omogućite maksimalnu brzinu prijenosa pisača.

Omogući SSLv2

Isključeno*

Uključeno

Omogućite protokol SSLv2.

Omogući SSLv3

Isključeno*

Uključeno

Omogućite protokol SSLv3.

Omogući TLSv1.0

Isključeno

Uključeno*

Omogućite protokol TLSv1.0.

Omogući TLSv1.1

Isključeno

Uključeno*

Omogućite protokol TLSv1.1.

Popis SSL šifri

Odredite algoritme šifriranja koji će se upotrebljavati za SSL ili TLS veze.


SNMP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika

Opis

SNMP verzije 1 i 2c

Omogućeno

Isključeno

Uključeno*

Dopusti SNMP post.

Isključeno

Uključeno*

Omogući PPM MIB

Isključeno

Uključeno*

SNMP zajednica

Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije.

SNMP verzija 3

Omogućeno

Isključeno

Uključeno*

Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje

Korisničko ime

Lozinka

Postavi vjerodajnice samo za čitanje

Korisničko ime

Lozinka

Hash za provjeru autentičnosti

MD5

SHA1*

Minimalna razina provjere autentičnosti

Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti

Provjera autentičnosti, nema privatnosti

Provjera autentičnosti, privatnost*

Algoritam za privatnost

DES

AES-128*

Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača.


IP Sec

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika

Opis

Omogući IPSec

Isključeno*

Uključeno

Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).

Osnovna konfiguracija

Zadano*

Kompatibilnost

Zaštita

Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.

Prijedlog DH (Diffie-Hellman) grupiranja

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4096 (16)

modp6144 (17)

Postavite IPSec šifriranje.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.

Predložena metoda šifriranja

3DES

AES*

Odredite metode šifriranja i provjere autentičnosti za sigurno povezivanje s mrežom.

Napomena: Ove stavke izbornika prikazuju se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.

Predložena metoda provjere autentičnosti

SHA1

SHA256*

SHA512

IKE SA Lifetime (sati)

1

2

4

8

24*

Postavite vrijeme prije generiranja novog ključa za provjeru autentičnosti.

Napomena: Ove stavke izbornika prikazuju se samo kad je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštita.

IPSec SA Lifetime (sati)

1

2

4

8*

24

Certifikat IPSec uređaja

Odredite IPSec certifikat.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.

Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ

Glavno računalo [x]

Adresa

Ključ

Konfigurirajte provjerene veze pisača.

Napomena: Ove stavke izbornika prikazuju se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.

Veze čiju autentičnost jamči certifikat

Adresa[/subnet] glavnog računala [x]

Adresa[/subnet]


802.1x

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika

Opis

Aktivno

Isključeno*

Uključeno

Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa.

Napomena: Kako biste konfigurirali postavke ove stavke izbornika, pristupite aplikaciji Embedded Web Server.


LPD konfiguracija

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika

Opis

LPD – prekoračenje vremena

0 – 65 535 sekundi (90*)

Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja.

Stranica s natpisom za LPD

Isključeno*

Uključeno

Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja.

Napomena: Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja.

LPD završna stranica

Isključeno*

Uključeno

Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja.

Napomena: Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava.

Pretvorba LPD znaka za početak retka

Isključeno*

Uključeno

Omogućite pretvorbu novog retka.

Napomena: Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.


Postavke za HTTP/FTP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika

Opis

Omogući HTTP poslužitelj

Isključeno

Uključeno*

Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime.

Omogući HTTPS

Isključeno

Uključeno*

Konfigurirajte postavke za Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Prisilno uspostavi HTTPS veze

Isključeno*

Uključeno

Prisilite pisač da upotrebljava HTTPS veze.

Omogući FTP/TFTP

Isključeno

Uključeno*

Pošaljite datoteke koristeći FTP.

Lokalne domene

Odredite nazive domena za HTTP i FTP poslužitelje.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

IP adresa za HTTP Proxy

Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

IP adresa za FTP Proxy
HTTP - zadani IP priključak

1 – 65 535 (80*)

Certifikat HTTPS uređaja
FTP - zadani IP priključak

1 – 65 535 (21*)

Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve

1 – 299 (30*)

Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem.

Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva

1 – 299 (3*)

Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem.


ThinPrint

Stavka izbornika

Opis

Omogući ThinPrint

Isključeno

Uključeno*

Ispisujte koristeći ThinPrint.

Broj priključka

4000 – 4999 (4000*)

Postavite broj priključka za ThinPrint poslužitelj.

Protočnost (bits/sec)

100 – 1 000 000 (0*)

Postavite brzinu prijenosa podataka u ThinPrint okruženju.

Veličina paketa (kbajta)

0 – 64 000 (0*)

Postavite veličinu paketa za prijenos podataka.


USB

Stavka izbornika

Opis

PCL SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača.

Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.

PS SmartSwitch

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač da prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača.

Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.

Međupohrana zadatka

Isključeno*

Uključeno

Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk pisača prije ispisivanja.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

Mac binarni PS

Uključeno

Automatski*

Isključeno

Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.

Napomene:

 • Kada je postavljena opcija Uključeno, pisač obrađuje raw binarne PostScript zadatke ispisivanja s računala koja upotrebljavaju operacijski sustav Macintosh.
 • Kada je postavljena opcija Automatski, pisač obrađuje zadatke ispisivanja s računala koja upotrebljavaju operacijski sustav Windows ili Macintosh
 • Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač filtrira PostScript zadatke ispisivanja upotrebljavajući standardni protokol.
Omogući USB priključak

Isključeno

Uključeno*

Omogućite standardni USB priključak.


Google Cloud Print

Stavka izbornika

Opis

Registracija

Registriraj

Registrirajte pisač na Google Cloud poslužitelj za ispisivanje.

Opcije

Omogući Google Cloud Print

Isključeno

Uključeno*

Ispisujte izravno iz Google računa.

Opcije

Omogući lokalno prepoznavanje

Isključeno

Uključeno*

Omogućite registriranom korisniku i drugim korisnicima u istoj podmreži slanje zadataka na pisač lokalno.

Opcije

Omogući SSL provjeru ravnopravnih članova

Isključeno

Uključeno*

Provjerite autentičnost certifikata ravnopravnih članova za povezivanje s Google računom.

Opcije

Uvijek ispisuj kao sliku

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač za obradu PDF datoteka kao slika kako bi ispisivanje bilo brže.


Wi-Fi Direct

Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je aktivna mreža izravna Wi-Fi mreža.

Stavka izbornika

Opis

SSID

Odredite SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi mreže.

Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa

Postavite unaprijed podijeljeni ključ (PSK) za identifikaciju i provjeru korisnika Wi-Fi veze.

Prikaži PSK na stranici s postavkama

Isključeno

Uključeno*

Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže.

IP adresa vlasnika grupe

Navedite IP adresu vlasnika grupe.

Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba

Isključeno*

Uključeno

Automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s mrežom.

Napomena: Automatsko prihvaćanje klijenata nije zaštićeno.