Zaglavljeni papir iza vratašaca A

 1. Otvorite vratašca A.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 2. Izvadite spremnik tonera.

 3. Izvadite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.
  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.
 4. Izvucite jedinicu za obostrani rad.

 5. Izvadite zaglavljeni papir.

  Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.
 6. Umetnite jedinicu za obostrani rad.

 7. Umetnite ispisnu jedinicu.

 8. Umetnite spremnik s tonerom.

 9. Zatvorite vratašca.