Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

  1. Izvadite papir iz ulagača za razne medije.

  2. Izvadite zaglavljeni papir.

    Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.
  3. Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

  4. Uložite papir.