Zaglavljivanje papira u odlagačima

  1. Izvadite odlagač.

    Upozorenje—potencijalno oštećenje: Statički elektricitet može lako oštetiti senzor u opcionalnom odlagaču. Prije vađenja zaglavljenog papira iz odlagača, dodirnite metalnu površinu.
  2. Izvadite zaglavljeni papir.

    Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.
  3. Umetnite odlagač.