Uređaj

Preference

Stavka izbornika

Opis

Jezik prikaza

[Popis jezika]

Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu.

Država/regija

[Popis država ili regija]

Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguriran rad pisača.

Pokretanje početnog postavljanja

Uključeno

Isključeno*

Pokrenite čarobnjak za postavljanje.

Tipkovnica

Vrsta tipkovnice

[Popis jezika]

Odaberite jezik kao vrstu tipkovnice.

Napomene:

  • Sve vrijednosti za opciju Vrsta tipkovnice možda se neće prikazivati ili će za njihovo prikazivanje biti potreban poseban hardver.
  • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
Prikazane informacije

Tekst za prikaz 1 [IP adresa*]

Tekst za prikaz 2 [Datum/vrijeme*]

Prilagođeni tekst 1

Prilagođeni tekst 2

Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu.

Napomena: Prilagođeni tekst 1 i Prilagođeni tekst 2 prikazuju se samo kod nekih modela pisača.

Datum i vrijeme

Konfiguriraj

Trenutni datum i vrijeme

Ručno postavljanje datuma i vremena

Format datuma [MM-DD-YYYY*]

Format vremena [12 sati A.M./P.M.*]

Vremenska zona [GMT*]

Konfigurirajte datum i vrijeme pisača.

Datum i vrijeme

Network Time Protocol

Omogući NTP [Uključeno*]

NTP poslužitelj

Omogući provjeru autentičnosti

Konfigurirajte postavke za Network Time Protocol (NTP).

Napomene:

  • Opcija Omogući provjeru autentičnosti prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
  • Kada je opcija Omogući provjeru autentičnosti postavljena na Ključ MD5, prikazat će se ID ključa i Lozinka.
Formati papira

SAD*

Metrički

Odredite mjernu jedinicu za formate papira.

Napomena: Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje.

Osvjetljenje zaslona

20 – 100 % (100*)

Prilagodite svjetlinu zaslona.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

Pristup flash pogonu

Omogućeno*

Onemogućeno

Omogućite pristup flash pogonu.

Dopusti uklanjanje pozadine

Uključeno*

Isključeno

Odredite hoće li se dopustiti uklanjanje pozadine.

Dopusti prilagođene zadatke skeniranja

Uključeno*

Isključeno

Skenirajte više zadataka u jednu datoteku.

Skeniranje pojedinačne stranice na ležištu za skeniranje

Uključeno

Isključeno*

Postavite kopije na staklu skenera na samo jednu u isto vrijeme.

Zvučne povratne informacije

Povratne informacije gumba

Uključeno*

Isključeno

Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje gumba, interakcije na ploči, upite po ulaganju papira i obavijesti o pogreškama.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

Zvučne povratne informacije

Glasnoća

1 – 10 (5*)

Prilagodite glasnoću zvučnika pisača.

Napomene:

  • Promjene glasnoće primjenjuju se nakon završetka trenutne korisničke sesije.
  • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
Vrijeme do isključivanja zaslona

10 – 300 (60*)

Postavite vrijeme neaktivnosti u sekundama prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun.


Zaslon udaljenog operatera

Stavka izbornika

Opis

Vanjska VNC veza

Nemoj dopustiti*

Dopusti

Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC) klijent s udaljenom upravljačkom pločom.

Vrsta potvrde autentičnosti

Ništa*

Standardna provjera autentičnosti

Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta.

Napomena: Kada je postavljena Standardna provjera autentičnosti, prikazat će se Lozinka za VNC.


Obavijesti

Stavka izbornika

Opis

Svjetla pogrešaka

Isključeno

Uključeno*

Postavite uključivanje indikatora kada dođe do pogreške pisača.

Zvučni signal punog automatskog ulagača papira

Isključeno

Uključeno*

Omogućite zvuk prilikom ulaganja papira u ADF.

Upravljanje alarmima

Isključeno

Pojedinačno*

Kontinuirano

Postavite broj oglašavanja alarma kada pisač zahtijeva intervenciju korisnika.

Potrošni materijal

Prikaz procjene stanja potrošnog materijala

Prikaži procjene*

Nemoj prikazivati procjene

Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala.

Potrošni materijal

Prikaz procjena

Stranice*

Postotak

Utvrdite jedinicu pomoću koje pisač procjenjuje upotrebu potrošnog materijala i aktivirajte prilagođene obavijesti za slučajeve kad je potrebna intervencija korisnika.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.

Potrošni materijal

Alarm spremnika

Isključeno*

Pojedinačno

Kontinuirano

Postavite broj oglašavanja alarma kada je razina tonera u spremniku niska.

Potrošni materijal

Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu

Konfigurirajte postavke obavijesti kada pisač treba intervenciju korisnika.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.

Postavljanje upozorenja e-poštom

Konfigurirajte pisač da šalje upozorenja e-poštom popisu kontakata kada pisač zahtijeva intervenciju korisnika.

Sprječavanje pogrešaka

Pomoć pri zaglavljivanju

Isključeno

Uključeno*

Postavite pisač da automatski provlači prazne ili djelomično ispisane stranice nakon uklanjanja zaglavljenog papira.

Sprječavanje pogrešaka

Automatski nastavak

Onemogućeno

5–255 (5*)

Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih potreba za intervencijom.

Sprječavanje pogrešaka

Automatsko ponovno pokretanje

Automatsko ponovno pokretanje

Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti

Ponovno pokretanje uvijek*

Ponovno pokretanje nikad

Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške.

Sprječavanje pogrešaka

Automatsko ponovno pokretanje

Maks. automatskih ponovnih pokretanja

1–20 (2*)

Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti.

Sprječavanje pogrešaka

Automatsko ponovno pokretanje

Prozor za automatsko ponovno pokretanje

1–525600 (720*)

Postavite broj sekundi prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje.

Sprječavanje pogrešaka

Automatsko ponovno pokretanje

Brojač automatskog ponovnog pokretanja

Prikažite informacije samo za čitanje za brojač ponovnog pokretanja.

Sprječavanje pogrešaka

Automatsko ponovno pokretanje

Ponovo postavi brojač automatskog ponovnog pokretanja

Odustani

Nastavi

Ponovo postavite vrijednosti za Brojač automatskog ponovnog pokretanja.

Sprječavanje pogrešaka

Prikaz pogreške s kratkim papirom

Uključeno

Automatsko čišćenje*

Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom.

Napomena: Kratki papir odnosi se na format uloženog papira.

Sprječavanje pogrešaka

Zaštita stranice

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja.

Oporavak od zaglavljivanja

Oporavak od zaglavljivanja

Isključeno

Uključeno

Automatski*

Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice.

Oporavak od zaglavljivanja

Oporavak od zaglavljivanja u skeneru

Razina zadatka

Razina stranice*

Odredite način ponovnog pokretanja zadatka skeniranja nakon rješavanja zaglavljivanja papira.


Upravljanje napajanjem

Stavka izbornika

Opis

Profil načina mirovanja

Ispisivanje s isključenim zaslonom

Ispisivanje s uključenim zaslonom

Dopusti ispisivanje s isključenim zaslonom*

Omogućavanje ispisivanja s isključenim zaslonom.

Prekoračenja vremena

Mirovanje

1 – 120 minuta (15*)

Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja.

Prekoračenja vremena

Prekoračenje vremena za hibernaciju

Onemogućeno

1 sat

2 sata

3 sata

6 sati

1 dan

2 dana

3 dana

1 tjedan

2 tjedna

1 mjesec

Postavite vrijeme prije ulaska pisača u hibernaciju.

Prekoračenja vremena

Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju

Hibernacija

Nemoj hibernirati*

Postavite pisač na način rada hibernacije čak i ako postoji aktivna Ethernet veza.

Ekološki način rada

Isključeno*

Energija

Energija/papir

Papir

Maksimalno smanjite potrošnju energije, papira i posebnih medija.

Napomena: Postavljanje ekološkog načina rada na opciju Energija ili Papir može utjecati na radne značajke pisača, ali ne i na kvalitetu ispisivanja.

raspored načina rada za štednju energije

Rasporedi

Zakažite vrijeme ulaska pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.


Podaci poslani tvrtki Lexmark

Stavka izbornika

Opis

Podaci poslani tvrtki Lexmark

Upotreba potrošnog materijala i stranica (anonimno)

Rad uređaja (anonimno)

Ništa od navedenog

Informacije o upotrebi i radnim karakteristikama pisača pošaljite tvrtki Lexmark.

Napomena: Vrijeme slanja podataka i Korisničke informacije – razina primjenjuju se samo ako ste u izborniku Podaci poslani tvrtki Lexmark odabrali neke druge postavke osim Ništa od navedenog.

Vrijeme slanja podataka

Vrijeme početka

Vrijeme završetka

Korisničke informacije – razina

Samo podaci o anonimnoj sesiji*

Podaci o sesiji i generičkom korisniku

Podaci o sesiji i ID-ovima stvarnih korisnika


Pristupačnost

Stavka izbornika

Opis

Interval dvostrukog pritiska tipki

0 – 5 (0*)

Postavite interval u sekundama tijekom kojega će pisač ignorirati dvostruke pritiske tipki na priključenoj tipkovnici

Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke

0,25 – 5 (1*)

Postavite početnu odgodu u sekundama prije ponavljanja ponavljajuće tipke.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.

Brzina ponovnog pritiskanja tipke

0,5 – 30 (30*)

Postavite broj pritisaka u sekundi za ponavljajuću tipku.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.

Produženje vremena do isključivanja zaslona

Isključeno*

Uključeno

Dopustite korisniku da ostane na istoj lokaciji i ponovo postavite mjerač za istek vremena zaslona, umjesto povratka na početni zaslon.

Glasnoća slušalica

1 – 10 (5*)

Prilagodite glasnoću slušalica.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica povezana s pisačem.

Omogući glasovno navođenje ako su priključene slušalice

Isključeno*

Uključeno

Omogućite glasovno navođenje kada je slušalica povezana s pisačem.

Izgovaranje lozinki / PIN-ova

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da glasno čita lozinke ili brojeve za osobnu identifikaciju.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem.

Brzina govora

Vrlo sporo

Sporo

Normalno*

Brzo

Brže

Vrlo brzo

Ubrzano

Vrlo ubrzano

Najbrže

Postavite brzinu govora glasovnog navođenja.

Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem.


Vraćanje tvornički zadanih postavki

Stavka izbornika

Opis

Vraćanje postavki

Vrati sve postavke

Vrati postavke pisača

Vrati postavke mreže

Vrati postavke aplikacija

Vratite tvornički zadane postavke pisača.

Napomena: Opcija Vrati postavke aplikacija prikazuje se samo kod nekih modela pisača.


Održavanje

Izbornik Konfiguracija

Stavka izbornika

Opis

USB konfiguracija

USB PnP

1*

2

Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom.

USB konfiguracija

USB skeniranje na lokalnu lokaciju

Uključeno*

Isključeno

Postavite hoće li se upravljački program USB uređaja navoditi kao Jednostavni USB uređaj (jedno sučelje) ili Kompozitni USB uređaj (više sučelja).

USB konfiguracija

Brzina USB-a

Puno

Automatski*

Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine.

Konfiguriranje odlagača

Povezivanje odlagača

Automatski*

Isključeno

Postavite pisač da povezuje odlagače koji imaju jednake postavke vrste i formata papira.

Konfiguriranje odlagača

Prikaži poruku za umetak odlagača

Isključeno

Samo za nepoznate formate*

Uvijek

Omogućite prikazivanje poruke za umetak odlagača.

Konfiguriranje odlagača

Ulaganje A5

Kratki rub*

Dugi rub

Odredite orijentaciju stranice prilikom ulaganja papira formata A5.

Konfiguriranje odlagača

Upiti za papir

Automatski*

Ulagač za razne medije

Ručno ulaganje papira

Upiti za omotnice

Automatski*

Ulagač za razne medije

Ručno umetanje omotnica

Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira ili omotnice.

Napomena: Kako bi se prikazala opcija Višenamjenski ulagač, postavite opciju Konfiguracija sklopa za različite formate na Kaseta u izborniku Papir.

Konfiguriranje odlagača

Aktivnost za upite

Zatraži od korisnika*

Nastavi

Koristi postojeće

Postavite kako će pisač riješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice.

Izvješća

Stranica s postavkama izbornika

Zapisnik događaja

Sažetak zapisnika događaja

Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja.

Upotreba potrošnih materijala i brojači

Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala

Ponovo postavite brojač za spremnik s crnom tintom

Ponovo postavite brojač za jedinicu za crni ispis

Ponovo postavi brojač održavanja

Ponovo postavite brojač stranica za potrošni materijal ili pregledajte ukupan broj ispisanih stranica.

Emulacije pisača

Emulacija PPDS-a

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da prepoznaje i koristi PPDS podatkovni niz.

Konfiguracija faksa

Podrška za faksiranje s niskom potrošnjom energije

Onemogući mirovanje

Dopusti mirovanje

Automatski*

Postavite čip faksa za ulazak u stanje s niskom potrošnjom energije kada pisač utvrdi da je to potrebno.

Konfiguracija ispisivanja

Izoštravanje fonta

0 – 150 (24*)

Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova.

Na primjer, ako je vrijednost 24, svi fontovi veličine 24 točke ili manje koriste zaslone visoke frekvencije.

Konfiguracija ispisivanja

Gustoća ispisivanja

1 – 5 (3*)

Gustoća kopiranja

1 – 5 (3*)

Prilagodite gustoću tonera prilikom ispisivanja ili kopiranja dokumenata.

Operacije uređaja

Tihi način rada

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da radi u tihom načinu rada.

Operacije uređaja

Izbornici na ploči

Omogući*

Onemogući

Omogućite pristup izbornicima na upravljačkoj ploči.

Operacije uređaja

Sigurni način rada

Isključeno*

Uključeno

Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima.

Na primjer, kada je postavljena opcija Uključeno, a motor za obostrani rad ne funkcionira, pisač izvršava jednostrano ispisivanje za obostrane zadatke ispisivanja.

Operacije uređaja

Minimalna memorija za kopiranje

20 MB*

30 MB

50 MB

80 MB

100 MB

Postavite dodjeljivanje memorije za pohranjivanje zadataka kopiranja.

Napomena: Vrijednosti se prikazuju samo ako je prostor instalirane DRAM memorije barem dvostruko veći od vrijednosti.

Operacije uređaja

Očisti prilagođeni status

Izbrišite korisnički definirane nizove za prilagođene poruke Zadano ili Alternativno.

Operacije uređaja

Izbriši sve poruke daljinske instalacije

Izbrišite poruke koje su instalirane daljinskim putem.

Operacije uređaja

Automatski prikazuj zaslone s pogreškama

Uključeno*

Isključeno

Prikažite postojeće poruke o pogreškama na zaslonu nakon što pisač bude neaktivan na početnom zaslonu vrijeme jednako postavci Vrijeme do isključivanja zaslona.

Operacije uređaja

Poštivanje orijentacije pri kopiranju bržim putem

Isključeno*

Uključeno

Omogućite pisaču da koristi postavku Orijentacija u izborniku Kopiranje prilikom slanja zadataka brzog kopiranja.

Konfiguracija skenera

Ručna registracija skenera

Registracija prednjeg automatskog ulagača dokumenata

Registracija stražnjeg automatskog ulagača dokumenata

Registracija ležišta za skeniranje

Ručno registrirajte plošni skener i ADF nakon zamjene ADF-a, stakla skenera ili kontrolne ploče.

Konfiguracija skenera

Brisanje rubova

Brisanje rubova dokumenta skeniranog iz ADF-a

0 – 6 (3*)

Brisanje rubova pri skeniranju iz plošnog skenera

0 – 6 (3*)

Postavite veličinu (u milimetrima) područja na kojem se neće ispisivati za zadatak skeniranja iz ADF-a ili plošnog skenera.

Konfiguracija skenera

Onemogući skener

Omogućeno*

Onemogućeno

ADF onemogućen

Onemogućite skener ako ne radi pravilno.

Konfiguracija skenera

Ručna registracija skenera

Ispiši kratki test

Ispišite probnu stranicu koja prikazuje postavke margina skenera.

Konfiguracija skenera

Poredak bajtova za TIFF

Pretpostavke o poretku bajtova u procesoru*

Mali endijan

Veliki endijan

Utvrdite poredak bajtova za TIFF skenove.

Konfiguracija skenera

Točan broj TIFF redaka po traci

Uključeno*

Isključeno

Postavite vrijednost oznake RowsPerStrip za TIFF skenove.


Brisanje na kraju vijeka

Stavka izbornika

Opis

Brisanje na kraju vijeka

Posljednje brisanje memorije

Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska

Prikazivanje informacija o posljednjem brisanju memorije pisača ili tvrdog diska.

Napomena: Opcija Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska prikazuje se samo na pisačima s ugrađenim tvrdim diskom.

Brisanje na kraju vijeka

Izbriši sve podatke s trajne memorije

Brisanje svih podataka s tvrdog diska

Izbriši sve postavke pisača i mreže

Očistite sve postavke i aplikacije pohranjene u memoriji pisača ili na tvrdom disku pisača.

Napomena: Opcija Brisanje svih podataka s tvrdog diska prikazuje se samo na pisačima s ugrađenim tvrdim diskom.


Vidljive ikone početnog zaslona

Izbornik

Opis

Status / potrošni materijal

Zadaci u redu čekanja

Promijeni jezik

Adresar

Knjižne oznake

Zadaci na čekanju

USB

Profili aplikacija

Prilagođavanje zaslona

Ekološke postavke

Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom zaslonu.


O pisaču

Stavka izbornika

Opis

Oznaka imovine

Prikažite serijski broj pisača.

Lokacija pisača

Identificirajte lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.

Kontakt

Prilagodite naziv pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.

Izvezi konfiguracijsku datoteku na USB

Izvezite konfiguracijske datoteke na flash pogon.

Izvezi komprimirane zapisnike na USB

Izvezite komprimirane datoteke zapisnika na flash pogon.