Ispisivanje popisa uzoraka fontova

  1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Ispisivanje > Ispisivanje fontova.

  2. Dodirnite PCL fontovi ili PostScript fontovi.