Ispisivanje s Cloud Connector profila

  1. Na početnom zaslonu dodirnite Cloud Connector.

  2. Odaberite davatelja usluge računalnog oblaka i zatim odaberite profil.

    Napomena: Za dodatne informacije o izradi Cloud Connector profila pogledajte Izrada Cloud Connector profila.
  3. Odaberite datoteku.

    Napomena: Ne možete odabrati nepodržanu datoteku.
  4. Ako je potrebno, promijenite postavke.

  5. Dodirnite Ispis.