Smanjenje ili povećanje kopija

  1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu odaberite:

    Kopiranje > Skaliranje > navedite omjer kopije

    Napomena: Promjenom formata originalnog dokumenta ili izlaznog dokumenta nakon postavljanja Skaliranja vrijednost se vraća na Automatski.
  3. Kopirajte dokument.