Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Zamjena spremnika s tonerom

 1. Otvorite vratašca A.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 2. Izvadite iskorišteni spremnik s tonerom.

 3. Raspakirajte novi spremnik s tonerom i zatim ga protresite kako bi se toner ravnomjerno rasporedio.

 4. Umetnite novi spremnik tonera.

 5. Zatvorite vratašca.

Zamjena ispisne jedinice

 1. Otvorite vratašca A.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 2. Izvadite spremnik tonera.

 3. Izvadite iskorištenu ispisnu jedinicu.

 4. Raspakirajte novu ispisnu jedinicu i zatim je protresite kako bi se toner ravnomjerno rasporedio.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.
  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.
 5. Uklonite materijal pakiranja.

 6. Umetnite novu ispisnu jedinicu.

 7. Umetnite spremnik s tonerom.

 8. Zatvorite vratašca.

Zamjena grijača

 1. Otvorite vratašca C.

  ikona za oprez zbog vruće površine OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.
  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 2. Odblokirajte grijač.

 3. Izvadite iskorišteni grijač.

 4. Otpakirajte novi grijač.

 5. Umetnite novi grijač tako da čujno sjedne na mjesto.

 6. Blokirajte grijač.

 7. Zatvorite vratašca.

Zamjena vruće jedinice grijača s valjkom

 1. Skinite poklopac standardnog odjeljka.

 2. Otvorite vratašca C.

  ikona za oprez zbog vruće površine OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.
  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 3. Oslobodite vruću jedinicu grijača s valjkom.

 4. Izvadite iskorištenu vruću jedinicu grijača s valjkom.

 5. Raspakirajte novu vruću jedinicu grijača s valjkom.

 6. Umećite novu vruću jedinicu grijača s valjkom dok ne čujete da je sjela na mjesto.

 7. Blokirajte vruću jedinicu grijača s valjkom.

 8. Zatvorite vratašca.

 9. Postavite poklopac standardnog odjeljka.

Zamjena valjka za prijenos

 1. Otvorite vratašca A.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 2. Izvadite spremnik tonera.

 3. Izvadite ispisnu jedinicu.

 4. Izvadite iskorišteni valjak za prijenos.

  ikona za oprez zbog vruće površine OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.
 5. Otpakirajte novi valjak za prijenos.

 6. Umećite novi prijenosni valjak dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 7. Umetnite ispisnu jedinicu.

 8. Umetnite spremnik s tonerom.

 9. Zatvorite vratašca.

Zamjena valjka za uvođenje

 1. Izvadite odlagač.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 2. Izvadite iskorišteni valjak za uvođenje.

 3. Raspakirajte novi valjak za uvođenje.

 4. Postavite novi valjak za uvođenje.

 5. Umetnite odlagač.

Zamjena valjka za uvođenje ulagača za razne materijale

 1. Otvorite ulagač za razne medije.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 2. Izvadite iskorišteni valjak za uvođenje.

 3. Raspakirajte novi valjak za uvođenje.

 4. Postavite novi valjak za uvođenje.

 5. Zatvorite ulagač za razne materijale.

Zamjena valjka za podizanje papira u ADF-u

 1. Isključite pisač.

 2. Otvorite vratašca D.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 3. Skinite poklopac valjka za podizanje papira u ADF-u.

 4. Izvadite iskorišteni valjak za podizanje papira u ADF-u.

 5. Otpakirajte novi valjak za podizanje papira u ADF-u.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako bi se izbjegla oštećenja i slab rad pisača, ovim dijelom rukujte čistih ruku.
 6. Umetnite novi valjak za podizanje papira u ADF-u tako da čujno sjedne na mjesto.

 7. Umetnite poklopac valjka za podizanje papira u ADF-u tako da čujno sjedne na mjesto.

 8. Zatvorite vratašca.

 9. Uključite pisač.

Zamjena valjka za uvlačenje papira u ADF-u

 1. Isključite pisač.

 2. Otvorite vratašca D.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 3. Skinite poklopac valjka za podizanje papira u ADF-u.

 4. Izvadite iskorišteni valjak za uvlačenje papira u ADF-u.

 5. Otpakirajte novi valjak za uvlačenje papira u ADF-u.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako bi se izbjegla oštećenja i slab rad pisača, ovim dijelom rukujte čistih ruku.
 6. Umetnite novi valjak za uvlačenje papira u ADF-u tako da čujno sjedne na mjesto.

 7. Umetnite poklopac valjka za podizanje papira u ADF-u tako da čujno sjedne na mjesto.

 8. Zatvorite vratašca.

 9. Uključite pisač.

Zamjena valjka za odvajanje u ADF-u

 1. Isključite pisač.

 2. Otvorite vratašca D.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 3. Skinite poklopac valjka za odvajanje u ADF-u.

 4. Izvadite iskorišteni valjak za odvajanje u ADF-u.

 5. Raspakirajte novi valjak za odvajanje u ADF-u.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako bi se izbjegla oštećenja i slab rad pisača, ovim dijelom rukujte čistih ruku.
 6. Umećite novi valjak za odvajanje u ADF-u dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 7. Umećite valjak za odvajanje u ADF-u dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 8. Zatvorite vratašca.

 9. Uključite pisač.

Zamjena mehanizma za ograničavanje zakretnog momenta u ADF-u

 1. Isključite pisač.

 2. Otvorite vratašca D.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.
 3. Skinite poklopac valjka za odvajanje u ADF-u.

 4. Izvadite valjak za odvajanje u ADF-u.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako bi se izbjegla oštećenja i slab rad pisača, ovim dijelom rukujte čistih ruku.
 5. Izvadite iskorišteni mehanizam za ograničavanje zakretnog momenta u ADF-u.

 6. Raspakirajte novi mehanizam za ograničavanje zakretnog momenta u ADF-u.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako bi se izbjegla oštećenja i slab rad pisača, ovim dijelom rukujte čistih ruku.
 7. Umetnite novi mehanizam za ograničavanje zakretnog momenta u ADF-u.

 8. Umećite valjak za odvajanje u ADF-u dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 9. Umećite valjak za odvajanje u ADF-u dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 10. Zatvorite vratašca.

 11. Uključite pisač.