Vraćanje tvornički zadanih postavki

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Vraćanje tvornički zadanih postavki > Vraćanje postavki > Vraćanje svih postavki > VRAĆANJE > Pokreni.

Za dodatne informacije pogledajte Brisanje memorije pisača.