Izjave o proizvodu

standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajana. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignječiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.
ikona za oprez zbog opasnosti od strujnog udara OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:
ikona za oprez zbog opasnosti od prevrtanja OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.
ikona za oprez zbog opasnosti od prevrtanja OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač punite odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.
ikona za oprez zbog vruće površine OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.
ikona za oprez zbog opasnosti od prignječenja OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA: Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomičnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.
ikona opreza za rotirajuća krila ventilatora OPREZ - ROTIRAJUĆA KRILA VENTILATORA: Kako biste izbjegli rizik od posjekotina izazvanih rotirajućim krilima ventilatora, prije pristupa područjima označenima ovim simbolom isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi korisnički priručnik može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.
standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Zamjena litijske baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijske baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijske baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijske baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Ovaj proizvod koristi proces ispisivanja koji zagrijava ispisne medije, a toplina može uzrokovati oslobađanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojemu se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.

Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih razina za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i izlazne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba zamijeniti.

SPREMITE OVE UPUTE.