Skeniranje u Cloud Connector profil

  1. Uložite dokument u automatski ulagač dokumenata ili ga stavite na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu dodirnite Cloud Connector.

  3. Odaberite davatelja usluge računalnog oblaka i zatim odaberite profil.

    Napomena: Za dodatne informacije o izradi Cloud Connector profila pogledajte Izrada Cloud Connector profila.
  4. Ako je potrebno, odaberite mapu.

  5. Dodirnite Skeniraj.

  6. Ako je potrebno, promijenite postavke skeniranja.

  7. Dodirnite Skeniraj.