Skeniranje na flash pogon

  1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

  2. Umetnite flash pogon.

  3. Dodirnite Skeniranje na USB uređaj i prilagodite postavke ako je potrebno.

    Napomena: Ako se ne prikaže zaslon USB pogona, dodirnite USB pogon na početnom zaslonu.
  4. Skenirajte dokument.

    Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.