Zakazivanje faksa

  1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu pomaknite se na:

    Faks > unesite broj faksa > Vrijeme slanja

  3. Konfigurirajte datum i vrijeme za slanje faksa.

  4. Ako je potrebno, konfigurirajte ostale postavke faksa.

  5. Pošaljite zadatak faksiranja.