Slanje e-pošte

Upotreba upravljačke ploče

  1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu dodirnite E-pošta, a zatim unesite potrebne informacije.

    Napomena: Možete i unijeti primatelja koristeći adresar ili broj prečaca.
  3. Ako je potrebno, konfigurirajte postavke vrste izlazne datoteke.

  4. Slanje e-pošte.

Upotreba broja prečaca

  1. Na upravljačkoj ploči pritisnite #, a zatim pomoću tipkovnice unesite broj prečaca.

  2. Pošaljite e-poštu.